صفحه اصلی
 آب و فاضلاب هرمزگان
 تکریم ارباب رجوع
 سامد
 شکایت مردمی
 پرسش هاي متداول
 فرم پیشنهادات و انتقادات
 نظرسنجی
 نظرسنجي
 نظر سنجی خدمات و تحلیل نظرات
 مديرعامل و رئيس هيئت مديره
 معاونت ها
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمايه گذاري
 معرفي معاون
 دفتر برنامه ريزي و بودجه
 دفتر سرمايه گذاري ، تجهيز منابع مالي
 دفتر كنترل طرحها و مديريت پروژه
 دفتر توسعه پايدار
 معاونت بهره برداری و توسعه آب
 معرفي معاون
 دفتر مطالعات و بررسيهاي فني آب
 دفتر بهره برداري و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب
 دفتر سيستمهاي كنترل و انرژي آب
 معاونت مالی و پشنیبانی
 معرفي معاون
 امورانبارها
 امور بازرگاني
 امورمالي
 امور پشتيباني
 معاونت بهره برداري و توسعه فاضلاب
 معرفي معاون
 دفتر مطالعات و بررسيهاي فني فاضلاب
 دفتر بهره برداري و توسعه تصفيه خانه فاضلاب
 دفتر بهره برداري وخطوط انتقال فاضلاب
 دفتر سيستمهاي كنترل و انرژي فاضلاب
 معاونت خدمات مشترکین و درآمد
 معرفي معاون
 دفتر خدمات مشتركين
 دفتر نظارت بر درآمد ووصول مطالبات
 دفتر پياده سازي و اجراي تعرفه
 معاون منابع انسانی و تحقيقات
 معرفي معاون
 اداره رفاه و بيمه
 دفترامور كاركنان
 دفترتشكيلات ،آموزش و منابع انساني
 دفتر توسعه مديريت و تحقيقات
 دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك
 سایت های مرتبط
 وزارت نیرو
 پايگاه خبري وزارت نيرو
 سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 آبفای کشور
 پایگاه خبری
 دفتر حقوقي و قراردادها
 امور فرهنگی و دینی
 مناقصات و مزايده
 امور بانوان
  مدیریت مصرف آب
 دفتر توسعه منابع انساني و آموزش
 پايگاه آمار و اطلاعات
 دفتر نظارت بر بهره برداري فاضلاب
 دفتر نظارت بر بهره برداري آب
 دفتر مديريت مصرف انرژي
 دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك
 سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
 پیوند های مهم
 پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
 پایگاه اطلاع رسانی دولت
 مجلس شورای اسلامی
 استانداری هرمزگان
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان
 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 سامانه پاسخگويي به متقاضيان سرمايه گذاري
 سايت رياست جمهوري
 مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان
 سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
 سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
 مدیریت مصرف آب
 سایت های صنعت آب و برق
 سايتهاي صنعت آب و برق
 شرکت های آب و فاضلاب
 شركت آب و فاضلاب مشهد
 شركت آب و فاضلاب استان البرز
 شركت آب و فاضلاب استان تهران
 تماس با ما
 اطلاعات تماس
 اطلاعات نشانی و تماس با ما
 تماس با سازمان بالادستی
 تماس با مسئول سایت
 تماس با واحد های وابسته
 اطلاعات تماس با شرکت و امور شهرستان ها
 فرم ارتباط با مدیران و مسئول سایت
 اطلاعات تماس با مدیرعامل و معاونین شرکت
 ارتباط با ما
 ارتباط با مسئولین
 درباره ما
 معرفی سازمان
 اساسنامه
 قوانین و مقررات
 تاریخچه
 چارت سازمانی
 منشور اخلاقی سازمان
 استراتژيها و اهداف و سياستهاي شركت
 خط مشي
 شرح وظايف كلي شركت
 ماموريت سازمان
 چشم انداز سازمان
 فرم ثبت تجربه یا دانش
 سامانه شفاف سازی
 طرح ها و پروژه ها
 نام پروژه ها
 اهداف آب و فاضلاب
 اطلاعات هزینه کرد سالانه دستگاه
 پروژه های تحقیقاتی
 تفاهم نامه ها
 مقالات علمی
 شاخص ها و نماگرهای آماری شرکت آب و فاضلاب
 قوانین و مقررات
 قانون حقوقی
 طرح طبقه بندی مشاغل
 قانون بودجه 1401
 تعارض منافع
 فرآیندها
 فرآیند استخدام
 فرآیند احراز صلاحیت پیمانکاران ،مشاوران
 فرآیندهای پاسخگویی به شکایات
 فرآیندهای مشترکین
 ساختار و سازمان
 چارت تشکیلاتی شرکت
 خط مشی پاسخگویی به شکایات
 شرح وظایف شرکت
 خط مشی
 خط مشی مدیریت دارایی
 برنامه استراتژیک شرکت آب و فاضلاب
 جزئیات مرتبط با قراردادها
 جزئیات قراردادها
 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 مجوزهای اعطایی
 لیست مجوزها
 اسناد و شاخص ها
 مجوز افزایش ظرفیت کوخرد
 موافقت نامه

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0