صفحه اصلی
 آب و فاضلاب هرمزگان
 معرفی سازمان
 اساسنامه
 قوانین و مقررات
 تاریخچه
 چارت سازمانی
 منشور اخلاقی سازمان
 استراتژيها و اهداف و سياستهاي شركت
 خط مشي
 شرح وظايف كلي شركت
 ماموريت سازمان
 چشم انداز سازمان
 تکریم ارباب رجوع
 سامد
 شکایت مردمی
 فرایند ثبت شکایت
 فعاليتها و تصميمات مسئولين
 واحدهاي وابسته
 پرسش هاي متداول
 پست الكترونيك مسئولين
 پست الكترونيك كميته سلامت اداري وزارت نيرو
 نظرسنجی
 نظرسنجي سايت
 نظرسنجي
 نظر سنجی راهبرد مشارکت
 نظر سنجی خدمات و تحلیل نظرات
 فرم نظرسنجي ارتقاء كيفيت آب شرب شهروندان
 مديرعامل و رئيس هيئت مديره
 معاونت ها
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمايه گذاري
 معرفي معاون
 دفتر برنامه ريزي و بودجه
 دفتر سرمايه گذاري ، تجهيز منابع مالي
 دفتر كنترل طرحها و مديريت پروژه
 دفتر توسعه پايدار
 معاونت بهره برداری و توسعه آب
 معرفي معاون
 دفتر مطالعات و بررسيهاي فني آب
 دفتر بهره برداري و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب
 دفتر سيستمهاي كنترل و انرژي آب
 دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات
 معاونت مالی و پشنیبانی
 معرفي معاون
 امورانبارها
 امور بازرگاني
 امورمالي
 امور پشتيباني
 معاونت بهره برداري و توسعه فاضلاب
 معرفي معاون
 دفتر مطالعات و بررسيهاي فني فاضلاب
 دفتر بهره برداري و توسعه تصفيه خانه فاضلاب
 دفتر بهره برداري وخطوط انتقال فاضلاب
 دفتر سيستمهاي كنترل و انرژي فاضلاب
 معاونت خدمات مشترکین و درآمد
 معرفي معاون
 دفتر خدمات مشتركين
 دفتر نظارت بر درآمد ووصول مطالبات
 دفتر پياده سازي و اجراي تعرفه
 معاون منابع انسانی و تحقيقات
 معرفي معاون
 اداره رفاه و بيمه
 دفترامور كاركنان
 دفترتشكيلات ،آموزش و منابع انساني
 دفتر توسعه مديريت و تحقيقات
 دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك
 سایت های مرتبط
 وزارت نیرو
 وزارت نيرو
 پايگاه خبري وزارت نيرو
 سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 آبفای کشور
 پایگاه خبری
 دفتر حقوقي و قراردادها
 امور فرهنگی و دینی
 مناقصات و مزايده
 امور بانوان
 دفتر مدیریت مصرف
 دفتر توسعه منابع انساني و آموزش
 پايگاه آمار و اطلاعات
 دفتر نظارت بر بهره برداري فاضلاب
 دفتر نظارت بر بهره برداري آب
 دفتر مديريت مصرف انرژي
 دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك
 سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
 پیوند های مهم
 پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
 پایگاه اطلاع رسانی دولت
 مجلس شورای اسلامی
 استانداری هرمزگان
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان
 بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع در وبگاه
 سامانه ستاد
 سامانه پاسخگويي به متقاضيان سرمايه گذاري
 سايت رياست جمهوري
 مركز ملي پايش محيط كسب و كار سامانه دادور
 پورتال آموزشی جمعیت هلال احمر
 مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان
 سایت های صنعت آب و برق
 سايتهاي صنعت آب و برق
 شرکت های آب و فاضلاب
 شركت آب و فاضلاب استان فارس
 شركت آب و فاضلاب مشهد
 شركت آب و فاضلاب استان يزد
 شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
 شركت آب و فاضلاب استان البرز
 شركت آب و فاضلاب استان تهران
 تماس با ما
 اطلاعات تماس
 اطلاعات تماس با شرکت
 تماس با سازمان بالادستی
 تماس با مسئول سایت
 تماس با واحد های وابسته
 ارتباط با ما
 ارتباط با مسئولین
 درباره ما
 ماموریت سازمان
 چشم انداز
 ساختار سازمانی
 فرم ثبت تجربه یا دانش
 سامانه شفاف سازی
 طرح ها و پروژه ها
 نام پروژه ها
 اهداف آب و فاضلاب
 اطلاعات هزینه کرد سالانه دستگاه
 پروژه های تحقیقاتی
 تفاهم نامه ها
 حمایت از چاپ کتاب
 مقالات علمی
 شاخص ها و نماگرهای آماری شرکت آب و فاضلاب
 فراخوان حمایت از پایان نامه
 قوانین و مقررات
 قانون حقوقی
 طرح طبقه بندی مشاغل
 قانون بودجه 1401
 تعارض منافع
 فرآیندها
 فرآیند استخدام
 فرآیند احراز صلاحیت پیمانکاران ،مشاوران
 فرآیندهای پاسخگویی به شکایات
 فرآیندهای مشترکین
 ساختار و سازمان
 چارت تشکیلاتی شرکت
 خط مشی پاسخگویی به شکایات
 شرح وظایف شرکت
 خط مشی
 خط مشی مدیریت دارایی
 برنامه استراتژیک شرکت آب و فاضلاب
 جزئیات مرتبط با قراردادها
 جزئیات قراردادها
 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 مجوزهای اعطایی
 لیست مجوزها
 اسناد و شاخص ها
 مجوز افزایش ظرفیت کوخرد
 موافقت نامه

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0