آدرس
ستاد شركت :
استان هرمزگان - بندرعباس – بلوار ناصر جنب بيمارستان شريعتی-كد پستي 64575-79149
 
تلفن
ستاد شركت : 87-33350582-076
تلفن گویا : 07632920000
شماره پیامکی : 30004122
فكس ستاد : 33338014-076
شناسه ملی شرکت : 10800045461
کد اقتصادی شرکت : 411143569354
شماره ثبت :1701
ساعت كاري :
ساعات کاری شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان از ساعت 6:15 تا 13:15 شنبه تا چهارشنبه مي باشد .
 
آدرس جايگاه اينترنتي : www.abfahormozgan.com
 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0