برای دریافت چه خدمتی به واحد مورد نظر مراجعه نموده اید؟
  
  نام واحد مورد مراجعه را انتخاب نمایید.
  
  برای دریافت این خدمت چند بار مراجعه نموده اید؟
  
  با مراحل انجام کار (فرآیند انجام کار) چقدر آشنا بودید؟
  
  چگونه با مراحل انجام کار آشنا شدید؟ می توانید بیش از یک پاسخ را انتخاب نمایید.
  
  
  
  آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
  
  آیا از نحوه دریافت خدمت رضایت دارید؟
  
  در صورت عدم رضایت از مراحل انجام کار، علت آن کدامیک از گزینه های زیر بوده است؟
  
  
  نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است؟
  
  ميزان دسترسي شما به مديران واحد ها در صورت نياز چگونه بوده است؟
  
  ميزان رضايت شما از نحوه فعلي پاسخگويي و رسيدگي به شکايات و اعتراضات چقدر است؟
  
  نام فرد يا افرادي كه مناسب ترين برخورد و همكاري را با شما داشته اند،مرقوم بفرماييد.
  
  نام فرد يا افرادي كه برخورد نامناسبي با شما داشته اند مرقوم بفرماييد.
  
  چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالي شده است ،لطفا آن را مرقوم فرماييد(با ذكر مورد و فرد مورد نظر)
  
  چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهاي كار در زمينه مورد نظر خود داريد مرقوم فرماييد:
  
  نمره كل ارزشيابي شما از شركت چند است ؟ بين 0-100
  
  
...
 
  حروف داخل تصویر را وارد کنید
  ارسال

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0