عنوان نظرسنجی: نظر سنجی خدمات و تحلیل نظرات
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

نوع خدمت را انتخاب کنید


تعداد دفعات مراجعه براي دريافت يك خدمت خاص:

نحوه اطلاع رساني درباره مراحل انجام كار:

نحوه رفتارو راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه:

نحوه رفتارو راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه:

امكانات رفاهي و فضاي ارائه خدمت:

به موقع بودن و شفاف بودن رسيدگي به درخواست و شكايات شما:

احساس رضايت از خدمت دريافت شده:

ميزان دقت كارمند در انجام امورات محوله:

ارسال


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0