تغييرنام قبض آب به چه صورتي امكان پذير است ؟

مراجعه به سامانه پورتال از طريق وبسايت يا دفاتر پيشخوان دولت به همراه تسويه حساب و مدارك ثبت مالكيت

چنانچه يک دوره از تاريخ تحويل آخرين قبض گذشته باشد و مشترک قبض جديد را دريافت نکرده باشد مشترک چه اقدامی بايد انجام دهد؟

مراجعه به (دفتر پيشخوان خدمات دولت) به همراه مدارك : 1-آخرين قبض آب 2- رقم فعلي كنتور- استفاده از سامانه پيامكي 30004122،وب سايت شركت

دسترسي به خدمات مربوط به امورمشتركين چگونه امكان پذير است ؟

از طريق دفاتر پستي و پيشخوان سطح شهر، مراجعه به دفاتر خدمات مشتركين ، وب سايت شركت ، پورتال جامع خدمات مشتركين ، و امور آب مناطق شهري ، مي توان از خدمات بهره مند شد

پرداخت غيرحضوري صورت حسابهاي صادره از چه طريق امكان پذير است ؟

دستگاه ATM، تلفن بانك ، اينترنت ، دستگاههاي POS ، همراه بانك ، سامانه تلفن گوياي 1522

نسبت به بروز مشكلات در اتصالات قبل يا بعد از كنتور ، مشترك چه كاري بايد انجام دهد؟

مشكلات مربوط به اتصالات بعد از كنتور به عهده مشترك مي باشد و جهت رفع مشكل در اتصالات قبل از كنتور با مركز 122 تماس گرفته شود.

اعتراض به قبض صادره آب بهاء به چه صورتي امكان پذير است ؟

با در دست داشتن (قبض به دفاتر پيشخوان دولت) مراجعه نمايند ، از طريق وب سايت شركت ، پورتال جامع مشتركين از طريق منوي بررسي صورتحساب اقدام نمايند

درصورتي كه سيستم داخلي لوله كشي ملك دچار تركيدگي شده باشد ، مشترك چه كارهايي بايد انجام دهد؟

1- ترميم محل آسيب ديده2-مراجعه به منطقه مربوطه و اطلاع به منظور بازديد كارشناس از محل

در صورت دريافت اخطاريه قطع انشعاب آب به علت عدم پرداخت بدهي آب/فاضلاب چه بايد كرد؟

در اسرع وقت براي دريافت صورتحساب بدهي به ( دفاتر پيشخوان دولت) مراجعه نموده و پس از پرداخت بدهي , واريزي را به واحد وصول مطالبات امور آب و فاضلاب مربوطه جهت جلوگيري از قطع انشعاب ارائه نماييد

چه دلايلی موجب اعتراض مشترک نسبت به مبلغ حق انشعاب آب و فاضلاب در مقايسه با همسايگان مجاورميشود؟

محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب بر اساس تعداد واحدها و نوع کاربری و ميزان فاصله از شبكه انتقال آب و سال محاسبه , متفاوت ميباشد

جهت تبديل آب آزاد و بنايي به آب خانگي چه مداركي مورد نياز مي باشد ؟

آب آزاد و بنايي آبي است كه توسط مشترك در احداث ساختمان و ساخت و ساز مصرف ميشود . نرخ بهاي آب آزاد وبنايياز نرخ آب خانگي  بيشتر است ، لذا به محض اتمام عمليات ساختماني مشتركين گرامي بايد با ارائه 1-درخواست كتبي متقاضي مبني بر تغيير آب آزاد و بنايي به آب خانگي و 2-ارائه پايان كار جهت تغيير تعرفه اقدام نمايند

پرداخت قبوض به وسيله تلفن بانک و عابر بانک به چه شکل بوده و درصورت بروز مشکل بعد از پرداخت چه بايد کرد؟

ضمن ورود به سيستم پراختي مربوطه شناسه قبض و شناسه پرداخت موجود در قبض را وارد کرده و با وارد کردن شماره حساب و رمز عبور اقدام به پرداخت قبض نمائيد. در صورت ايجاد هرگونه مشکل بعد از پرداخت ضمن دريافت صورت حساب از بانک مربوطه و ارائه به شرکت قابل اصلاح و پيگيري مي باشد

چگونه رقم مصرفي كنتور را در صورتيکه هنگام مراجعه مامور قرائت در منزل نباشيم ,اعلام كنيم؟

در صورت عدم حضور مشترک هنگام قرائت کنتور، برگه اطلاعيه قفلي مخصوص به جای گذاشته می شود. لطفاً پس از رویت آن ظرف مدت 48 ساعت آخرین رقم کنتور آب خود را قرائت و با شماره تلفن مندرج در برگه با امور مشترکين منطقه خود تماس حاصل تا نسبت به صدور قبض آب بها اقدام نمايند.همچنين از طريق سامانه پيامكي 30004122 ، تلفن گويا 1522، تماس با واحد 122 ،مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت  مي توانند اقدام نماييد

ملاك محاسبه صورتحساب آب بها در زمان خرابي كنتور چيست؟

ميزان مصرف  و زمان خرابي كنتور ، بر مبناي ( متوسط مصرف دوره هاي قبل از خرابي كنتور) ، محاسبه مي گردد

در آخرين صورتحساب آب بهاء صادره مبلغ غير متعارفی درج گرديده که با مصارف ماههای قبل مغايرت اساسی دارد، از چه طريقي بايد پيگيري نمايم؟

در صورت اطمينان از مطابقت رقم كنتور درج شده  در قبض آب بهاء با رقم مصرفي كنتورآب موجود در ملك ، ابتدا شماره مصرفی کنتور خود را يادداشت وبه دفاتر پيشخوان مراجعه و درخواست بررسي صورتحساب نماييد (همچنين مي توانيد از منوي خدمات الكترونيك مندرج در وب سايت درخواست خود را ارسال كنيد) در صورتيكه مسئولين امور مشتركين ازصحت قرائت مطمئن شوند, نسبت به آزمايش کنتوراقدام نموده و در نوبت بررسي قرار ميگيرند.بهتر است در چنين مواردی ابتدا سيستم هاي داخلي به منظور اطمينان از عدم هدر رفت آب. بررسي گردد.در اين راستا مي توانيد با استفاده از قرائت و کنترل شبانه , از شماره کنتور مطمئن شويد.

نحوه تفكيك انشعابات آب و فاضلاب واحد هاي آپارتماني چگونه است ؟

در صورت جدا بودن شبکه و تاسيسات داخلی هر واحد به نحوی که هر واحد از مجموعه دارای لوله کشی مجزا از درب ورودی ملک تا واحد مورد نظر باشد. وجود امكان فنی نصب وتامين فشارلازم مخصوصادرطبقات بالائی (با تائيد قسمت فني شرکت)

درخواست تغيير مکان و تغيير ارتفاع کنتور به چه صورتی امکانپذير است؟

مراجعه به امور آب و فاضلاب  منطقه مربوطه جهت جابجايي كنتور يا انشعاب ، شايان ذكر است بر اساس بند 26-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب جابجايي كنتور تنها در محدوده ملك مشترك صورت مي پذيرد


لطفا پرسش جدید خود را مطرح کنید

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0