اطلاعات عمومی
  جنسیت  
  مدرک تحصیلی  
  سن  
  ارزیابی سند راهبردی مشارکت الکترونیکی شهروندان
  به نظر شما چه مواردی در جهت ارائه خدمات رسانی بهتر الکترونیک در وب سایت اضافه گردد
  
  با توجه به طراحی پورتال خدمات غیر حضوری آبفای هرمزگان چه مواردی را در جهت بهبود عملکرد سامانه سنجاب ارائه می نمایید
  
  به نظر شما چه خدمت الکترونیک دیگری به میز خدمت الکترونیکی افزوده گردد
  
  به منظور سهولت انجام خدمات درگاههای اینترنی مناسب تر است یا اپلیکیشن موبایلی توضیح دهید
  
  چنانجه پیشنهادی در جهت ارائه بهتر خدمات الکترونیک مشترکین دارید به صورت کامل در کادر ذیل ارائه نمایید
  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0