آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۱/۲۶ - ۱۲:۲۱:۰۵

بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات و تجهیزات شامل ایستگاههای پمپاژ، مخازن ذخیره ،‌خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و کلیه خدمات مشترکین شامل قرائت ، توزیع قبوض ، تعویض ،‌قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فا

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ - ۱۲:۳۶:۴۲
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
ساعت بازگشایی : ۲۲:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : تيدر-اعتدال
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
نام بانک و شماره حساب : صادرات - شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,100,000,000 ریال

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات و تجهیزات شامل ایستگاههای پمپاژ، مخازن ذخیره ،‌خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و کلیه خدمات مشترکین شامل قرائت ، توزیع قبوض ، تعویض ،‌قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک

مبلغ برآورد اولیه:  21.919.072.520 ریال ( بیست و یک میلیارد و نهصد و نوزده میلیون و هفتاد و دو هزار و پانصد و بیست ریال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی تامین میگردد )

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :1.100.000.000ریال (یک میلیارد و یکصد میلیون ریال ).

رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 6 صلاحیت بهره‌برداری در یکی از رسته های "مخازن، شبکه توزیع و انشعابات آب شرب"، "خط انتقال" یا "چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ" و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صلاحیت ایمنی

 

مبلغ خرید اسناد : 5/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 99/12/20 ساعت 14 تاریخ 99/12/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1400/01/23

زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ1400/01/25

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفی لازم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز لازم (70)بازگشایی خواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشانی: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        

روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:6,274,405
  • بازدید ها:
    • امروز:4,443
    • این هفته:54,571
    • این ماه:260,501
    • سال:3,104,485