آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۱۴ - ۱۵:۴۴:۲۷

انجام کلیه خدمات مرتبط با امور مشترکین آب و فاضلاب استان هرمزگان در شهرستان های تحت پوشش در بخش شهری و روستایی شامل کلیه عملیات حوزه ی مشترکین اعم از قرائت کنتور ، وصول مطالبات ، پشتیبانی سیستم جامع خدمات مشترکین

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۰۸:۲۳:۲۴
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : لوارجنوب-عصرايرانيان
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
نام بانک و شماره حساب : صادرات - شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 8,200,000,000 ریال

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 83/11/17 مناقصه با موضوع  :  انجام کلیه خدمات مرتبط با امور مشترکین آب و فاضلاب استان هرمزگان در شهرستان های تحت پوشش در بخش شهری و روستایی شامل کلیه عملیات حوزه ی مشترکین اعم از قرائت کنتور ، وصول مطالبات ، پشتیبانی سیستم جامع خدمات مشترکین با مبلغ برآورد275.000.000.000ریال ( دویست و هفتاد و پنج میلیارد ریال ) برای مدت 12ماه و ضمانتنامه  شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ  8.200.000.000ریال (هشت میلیارد و دویست میلیون ریال ) به پیمانکار ‏دارای  گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صلاحیت ایمنی واگذارنماید. از کلیه شرکتهای صلاحیت دار که متقاضی شرکت در مناقصه مذکور هستند دعوت می شود از ‏‏تاریخ درج آگهی به مدت پنج روز  با ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 5/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر بابت خرید اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداری به امور قراردادها این شرکت به نشانی بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند . و متقاضی می تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به یکی از صور پیش بینی شده در آئین نامه تضمین در معاملات دولتی که ‏‏در اسناد مناقصه درج می باشد ، ارائه نماید . مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحویل نمایند، مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 14 مورخ 99/12/18 می باشد و پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز لازم (60) در ساعت 10 مورخ 99/12/20 در کمیسیون مناقصه بازگشایی خواهد شد و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است  .  ‏در ضـــمن عــلاقمنــدان می توانند به سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به نشانی:   Hormozgan.ComWWW.Abfa مراجعه نمایند .                            

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.                                                  روابط عمومی و آموزش همگانی  

                                                                                                                      شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:6,449,813
  • بازدید ها:
    • امروز:2,891
    • این هفته:56,438
    • این ماه:237,988
    • سال:3,148,205