آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۴/۱۲ - ۱۶:۲۸:۲۹

: تهيه , حمل و نصب پكيج سيستم تهويه مطبوع ساختمان مديريت و سالن اجتماعات شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

آخرین بروزرسانی توسط ماريا معلمي در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۰۹:۱۸:۴۳
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : صبح ساحل
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
نام بانک و شماره حساب : شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر - شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2,920,000,000 ریال

"كم آبي ديگر شعار نيست."(#هر هفته-الف-ب-ايران)

نوبت اول

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع تهيه , حمل و نصب پكيج سيستم تهويه مطبوع ساختمان مديريت و سالن اجتماعات شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان"  با مبلغ برآورد 58/322/705/000 ريال ( پنجاه و هشت ميليارد و سيصد و بيست و دو ميليون و هفتصد و پنج هزار ريال ) و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 000/000/920/2(دو ميليارد و نهصد و بيست ميليون ريال ) واگذارنمايد. از كليه تامين كنندگان معتبر كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت پنج  روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 000/00 0 /5 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت14 مورخ 29/2/99 مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ 31/2/99 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .  ‏در ضـــمن عــلاقمنــدان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب هرمزگان به نشاني:   Hormozgan.ComWWW.Abfa مراجعه نمايند .                            

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.                                                    روابط عمومي و آموزش همگاني  

                                                                                                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان 

 

 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:3,641,745
  • بازدید ها:
    • امروز:3,874
    • این هفته:58,691
    • این ماه:208,582
    • سال:1,875,336