آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۲:۱۷:۲۲

عمليات زيرسازي و روسازي ترميم نوار حفاري شبكه جمع آوري فاضلاب -اولويت سوم

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۰۷:۵۶:۵۳
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : روزان -نداي هرمزگان
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
نام بانک و شماره حساب : صادرات - شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,563,000,000 ریال

نوبت اول
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع عمليات زيرسازي و روسازي ترميم نوار حفاري شبكه جمع آوري فاضلاب –اولويت سوم  با مبلغ برآورد ۳۱/۲۵۱/۹۰۷/۱۱۶ ريال (سي و يك ميليارد و دويست و پنجاه و يك ميليون و نهصد و هفت هزار و يكصد و شانزده ريال ) براي مدت  12 ماه و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ ۱/۵۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال (يك ميليارد و پانصد و شصت و سه ميليون ريال ) به پيمانكار ‏ ‏داراي رتبه 5 رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت پنج  روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 15 مورخ ۹۸/۱۲/۲۴مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ ۹۸/۱۲/۲۶در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .  ‏در ضـــمن عــلاقمنــدان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب هرمزگان به نشاني‎:‎   Hormozgan.Com‏WWW.Abfa مراجعه نمايند .             
               
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.                 
                                                                                                            روابط عمومي و آموزش همگاني  
                                                                                                                  شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:3,121,553
  • بازدید ها:
    • امروز:8,025
    • این هفته:33,518
    • این ماه:120,379
    • سال:1,551,502