آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۳/۰۳ - ۱۴:۲۶:۴۳

بهره برداري نگهداري و تعميرات ( رفع حوادث ) كليه تاسيسات و تجهيزات .... تحت پوشش شهرهاي درگهان و سوزا

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۳۲:۴۱
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : نداي هرمزگان
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
نام بانک و شماره حساب : صادرات شعبه گلشهر - 0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,243,000,000 ریال

"كم آبي ديگر شعار نيست."

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  :  بهره برداري ، نگهداري و تعميرات ( رفع حوادث ) كليه تاسيسات و تجهيزات شامل ايستگاههاي پمپاژ، مخازن ذخيره ، خطوط انتقال ، شبكه توزيع و انشعابات و خدمات تعويض ، قطع ، وصل و جمع آوري انشعابات آب مناطق تحت پوشش  شهرهاي سوزا و درگهان  با مبلغ 24/858/514/282ريال ( بيست و چهار ميليارد و هشتصد و پنجاه و هشت ميليون و پانصدو چهارده هزار و دويست و هشتاد و دو ريال ) براي مدت دو سال  و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ   1/243/000/000(يك ميليارد و دويست و چهل سه ميليون ريال ) به پيمانكار ‏داراي رتبه 5 آب از سازمان برنامه و بودجه و گواهينامه صلاحيت ايمني از اداره كار و رفاه اجتماعي واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت هفت  روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 000/000 /5 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 13 مورخ 98/9/5مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (70) در ساعت 10 مورخ 98/9/10در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .  ‏در ضـــمن عــلاقمنــدان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب هرمزگان به نشاني:   Hormozgan.ComWWW.Abfa مراجعه نمايند .                            

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.                                                  روابط عمومي و آموزش همگاني  

                                                                                                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان 

 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:3,392,114
  • بازدید ها:
    • امروز:399
    • این هفته:28,713
    • این ماه:155,719
    • سال:1,714,887