آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۴:۲۱:۰۹

انجام خدمات نگهباني و حفاظت از ساختمانها و تاسيسات

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - ۱۱:۰۴:۲۸
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : دريا-مردم سالاري
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
نام بانک و شماره حساب : صادرات - شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3,770,000,000 ریال

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  : انجام خدمات نگهباني و حفاظت از ساختمانها و تاسيسات با مبلغ برآورد89/947/363/296 ريال ( هشتاد و نه ميليارد و نهصد و چهل و هفت ميليون و سيصد و شصت و سه هزار و دويست و نود و شش  ريال ) و  ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ   3/770/000/000ريال (سه ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون ريال ) به پيمانكار ‏داراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري و گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني از اداره كار  و رفاه اجتماعي  واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت هفت روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 5/000/000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 13 مورخ 98/7/8مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ 98/7/10در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .  ‏در ضـــمن عــلاقمنــدان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب هرمزگان به نشاني:   Hormozgan.ComWWW.Abfa مراجعه نمايند .                 

          

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.                                                  

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:2,905,325
  • بازدید ها:
    • امروز:5,601
    • این هفته:47,500
    • این ماه:156,297
    • سال:1,423,891