آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۴:۲۱:۰۹

ترميم نوار حفاري پراكنده شهر بندرعباس و حومه

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۰۸:۵۶:۰۹
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : صبح دريا-صبح ايران
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
نام بانک و شماره حساب : صادرات - 0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 770,000,000 ریال

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  : ترميم نوار حفاري پراكنده شهر بندرعباس و حومه با مبلغ برآورد15/392/013/982 ريال ( پانزده ميليارد و سيصد و نود و دو ميليون و سيزده هزار ونهصد و هشتاد و دو ريال ) و  ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ   770/000/000 ريال (هفتصد و هفتاد ميليون ريال ) به پيمانكار ‏داراي رتبه 5 رشته راه و باند واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت پنج روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 5/000/000ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 13 مورخ 16/06/98 مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ 20/06/98 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .  ‏در ضـــمن عــلاقمنــدان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب هرمزگان به نشاني:   Hormozgan.ComWWW.Abfa مراجعه نمايند .                 

          

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.                                                  روابط عمومي و آموزش همگاني  

                                                                                                                      شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان 

 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:2,905,393
  • بازدید ها:
    • امروز:5,669
    • این هفته:47,568
    • این ماه:156,365
    • سال:1,423,959