آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۳:۴۳:۲۰

بهره برداري ، نگهداري و تعميرات ( رفع حوادث ) كليه تاسيسات و تجهيزات شامل ايستگاههاي پمپاژ، مخازن ذخيره ، خطوط انتقال ، شبكه توزيع و انشعابات و خدمات تعويض ، قطع ، وصل و جمع آوري انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهاي شرق استان هرمزگان

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ - ۱۲:۲۶:۴۳
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : رسالت
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
نام بانک و شماره حساب : صادرات شعبه گلشهر - 0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 14,788,000,000 ریال

"كم آبي ديگر شعار نيست"

  تمديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  :  بهره برداري ، نگهداري و تعميرات ( رفع حوادث ) كليه تاسيسات و تجهيزات شامل ايستگاههاي پمپاژ، مخازن ذخيره ، خطوط انتقال ، شبكه توزيع و انشعابات و خدمات تعويض ، قطع ، وصل و جمع آوري انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهاي شرق استان هرمزگان  با مبلغ 640/996/629/555ريال ( ششصد و چهل ميليارد و نهصد و نود و شش ميليون و ششصد و بيست و نه هزار و پانصد و پنجاه و پنج ريال ) براي مدت پنج سال  و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ  14/788/000/000 (   چهارده ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ميليون ريال ) به پيمانكار ‏داراي رتبه 5 آب از سازمان برنامه و بودجه و رتبه 6 صلاحيت بهره برداري در يكي از رسته هاي مخازن ، شبكه توزيع و انشعابات آب شرب ، خط انتقال يا چاه ها و ايستگاه هاي پمپاژ از شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و گواهينامه صلاحيت ايمني از اداره كار و رفاه اجتماعي واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت هفت  روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 000/000 /5 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 13 مورخ 98/6/3مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (70) در ساعت 10 مورخ 98/6/6در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .  ‏در ضـــمن عــلاقمنــدان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب هرمزگان به نشاني:   Hormozgan.ComWWW.Abfa مراجعه نمايند .                            

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.    

 

                                                                                            روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                           شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:2,514,195
  • بازدید ها:
    • امروز:550
    • این هفته:43,543
    • این ماه:187,272
    • سال:1,222,390