آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۳:۴۳:۲۰

انجام امور خدمات تنظيف ساختمانهاي اداري ، ممانسراها ، پذيرايي ، تشريفات و انجام خدمات دفتري

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ - ۱۳:۰۶:۱۹
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : دريا
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
بهای خرید اسناد : 5,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
نام بانک و شماره حساب : صادرات شعبه گلشهر - 0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3,815,000,000 ریال

"كم آبي ديگر شعار نيست."

  نوبت اول

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  :  انجام امور خدمات تنظيف ساختمانهاي اداري ، مهمانسرا ها ، پذيرايي ، تشريفات و انجام خدمات دفتري  با مبلغ 92/314/398/457ريال (نود و دو ميليارد و سيصد و چهارده ميليون و سيصد و نود و هشت هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ريال ) براي مدت دوسال  و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ    3/815/000/000ريال (   سه ميليارد و هشتصد و پانزده ميليون ريال ) به پيمانكار ‏داراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري از اداره كار و امور اجتماعي و گواهينامه صلاحيت ايمني واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت پنج روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ5/000/000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 13 مورخ 98/5/23مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ 98/05/27 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .  ‏در ضـــمن عــلاقمنــدان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب هرمزگان به نشاني:   Hormozgan.ComWWW.Abfa مراجعه نمايند .                            

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.                                                  روابط عمومي و آموزش همگاني  

                                                                                                                      شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:2,514,090
  • بازدید ها:
    • امروز:445
    • این هفته:43,438
    • این ماه:187,167
    • سال:1,222,285