آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰۸:۰۱:۳۹

احداث ايستگاه پمپاژ شماره يك و مخزن 1000مترمكعبي و خط انتقال آب كهورستان به رويدر

آخرین بروزرسانی توسط مينا كريمي در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۰۹:۵۶:۲۷
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
نوع مناقصه : دو مرحله ای
نام روزنامه : دريا
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
بهای خرید اسناد : 3,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
نام بانک و شماره حساب : ملي-صادرات - حساب شبا شماره IR 630100004001131607145830تمركز وجوه سپرده نزد بانك مركزي به نام شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان جهت تضمين شركت در مناقصه - حساب جاري شماره 0102934990003 سپهر بانك صادرات شعبه گلشهر بنام شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان جهت خريد اسناد مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 6,852,749,000 ریال

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومي  دو مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : احداث ايستگاه پمپاژ شماره يك و مخزن 1000مترمكعبي و خط انتقال آب كهورستان به رويدر    

مبلغ برآورد اوليه:  267،637،433،848ريال ( دويست و شصت و هفت ميليارد و ششصد و سي و هفت ميليون و چهارصد و سي و سه هزار و هشتصد و چهل و هشت  ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 6،852،749،000 ريال (شش ميليارد و هشتصد و پنجاه و دو ميليون و هفتصد و چهل و نه هزار ريال ).

رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 3 آب

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/000/3ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 تاريخ 31/2/98 ساعت 15 تاريخ 7/3/98

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 26/3/98

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 29/3/98

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       

                            روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:3,392,652
  • بازدید ها:
    • امروز:937
    • این هفته:29,251
    • این ماه:156,257
    • سال:1,715,425