آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۶/۲۷ - ۱۲:۲۴:۵۷

عمليات اجرايي شبكه جمع آوري فاضلاب محله آيت الله غفاري و پراكنده غرب بندرعباس

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - ۰۹:۳۶:۲۵
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
ساعت بازگشایی : ۰۹:۱۳
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : دريا -راوي ملت
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
بهای خرید اسناد : 1,500,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
نام بانک و شماره حساب : بانك ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 775,690,000 ریال

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عمليات اجرايي شبكه جمع آوري فاضلاب محله آيت الله غفاري و پراكنده غرب بندرعباس
مبلغ برآورد اوليه: 15،513،773،166 ريال ( پانزده ميليارد و پانصد و سيزده ميليون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و يكصد و شصت و شش ريال ) .
( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  775،690،000 ريال (هفتصد و هفتاد و پنج ميليون و ششصد و نود هزار ریال)
رتبه و رشته مورد نظر : 5 آب
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/500/1 ريال  به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت 12 تاريخ 9/12/96 تا ساعت 14 تاريخ 22/12/96 .
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 15/01/97
زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 20/01/97
محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582
 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,074,870
  • بازدید ها:
    • امروز:112
    • این هفته:15,579
    • این ماه:78,301
    • سال:879,459