آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۶/۲۷ - ۱۲:۲۴:۵۷

خط انتقال از مخزن خط الراس تا مخزن 2000 مترمكعبي جناح

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - ۰۹:۱۸:۴۴
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
ساعت بازگشایی : ۰۹:۰۵
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : نداي هرمزگان -عصر اقتصاد
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
بهای خرید اسناد : 2,500,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
نام بانک و شماره حساب : بانك ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2,650,000,000 ریال

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : خط انتقال از مخزن خط الراس تا مخزن 2000 مترمكعبي جناح
مبلغ برآورد اوليه : 66،058،977،224 ريال (شصت و شش ميليارد و پنجاه و هشت ميليون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و دويست و بيست و چهار ريال )
( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  2،650،000،000ريال (  دو ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال )
رتبه و رشته مورد نظر : 3 آب
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 2،500،000 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه .
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت 12 تاريخ 9/12/96 تا ساعت 14 تاريخ 22/12/96 .
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 15/01/97
زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 20/01/97
محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) بازگشايي خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و آدرس ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي به شرح ذيل مي باشد :
 بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )  
تلفن 87-86-33350582
 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,074,807
  • بازدید ها:
    • امروز:49
    • این هفته:15,516
    • این ماه:78,238
    • سال:879,396