آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۹:۰۲

عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده در شرق بندرعباس و حومه

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ - ۰۸:۵۷:۱۹
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
ساعت بازگشایی : ۰۸:۵۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : اقتصاد پويا-نگاه روز
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
بهای خرید اسناد : 2,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
نام بانک و شماره حساب : بانك ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,100,000,000 ریال

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  :عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده در شرق بندرعباس و حومه به شرح اسناد مناقصه  با مبلغ برآورد  544/849/963/21 ريال ( بیست و یک ميليارد و نهصد و شصت و سه  ميليون و هشتصد و چهل و نه هزار و پانصد و چهل و چهارريال ) و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ   000/000/100/1ريال  ( یک میلیارد و یکصد ميليون ريال ) به پيمانكار ‏داراي رتبه 4آب  واگذارنمايد.

 از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت هفت روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 000/00 0/2 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 14 مورخ 28/09/96 مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (70) در ساعت 10 مورخ  04/10/96 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .  ‏در ضمن علاقمندان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب به نشاني‎:‎    سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب به نشاني‎:‎     WWW.Abfa Hormozgan.Com‏   مراجعه نمايند .  

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,151,337
  • بازدید ها:
    • امروز:685
    • این هفته:17,023
    • این ماه:84,903
    • سال:908,489