آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۶/۲۷ - ۱۲:۲۴:۵۷

شرح وظایف دفتر تحقیقات و بهبود بهره وری

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۵:۴۱:۰۴
 • تنظيم برنامه عمليات اجرايي واحد مربوطه براساس خط مشي تعيين شده .
 • سازماندهي ، برنامه ريزي ، كنترل ، ايجاد هماهنگي وتقسيم كار درواحدهای تحت سرپرستي .
 • همكاري در تهيه وتنظيم خط مشي هاي شرکت در حوزه پژوهش براساس مصوبات مديريت و نظارت براجراي آن .
 • نظارت بر  ترتيب تشكيل سمينارها وكنفرانسهاي علمي و فني و دعوت از صاحب نظران جهت سخنراني در جلسات .
 • نظارت بر زمينه انتخاب كتب ونشريات علمي وآموزشي بمنظور تكميل منابع مطالعاتي كاركنان شركت .
 • نظارت بر تهیه،تنظیم و اجرای برنامه تحقیقات با استفاده از گروه های تحقیقاتی براساس دستورالعملهای صادره
 • نظارت وهمکاری در تدوین برنامه های رشد وارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقیق در واحدهای مختلف شرکت جهت  افزایش بهره وری
 • نظارت و همکاری در کاربردی کردن پروژه های تحقیقاتی و استفاده از نتایج آن در عملیات شرکت
 • همکاری در انجام مطالعات لازم در زمینه اتوماتیک نمودن کارها (اتوماسیون) بمنظور بهره وری مناسب در کارها و کاهش مصرف انرژی و سایر مواردی که در این زمینه موثر میباشند
 • ارتباط و همکاری مستمر با مرکز تحقیقات و خودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت فعال در برنامه های تحقیقاتی که این دفتر ارائه می نماید
 • نظارت بر اجرای پروژه های تحقیقاتی ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات و خودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 • کنترل فعالیت های انجام شده در سطح شرکت به گونه ای که بتوان تشخیص داد که کارهای انجام شده در زمینه های مختلف با استانداردهای موجود مطابقت دارد یا خیر؟
 • نظارت بر  انجام مطالعات محیطی به منظور شناخت و پایش مستمر عوامل داخلی (قوت‌ها و ضعف‌های سازمان) و عوامل خارجی و محیط صنعت (فرصت‌ها و تهدیدها) و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و موردی.
 • نظارت بر فرهنگ‌سازی و توسعه ظرفیت فکری مدیران و کارکنان شرکت در زمینه‌های نگرش استراتژیک، برنامه‌محوری، تعالی، و توسعه پایدار.
 • پيگيري و اقدامات لازم در خصوص استقرار نظام مديريت عملكرد  در سطح سازمان
 • پيگيري و اقدام لازم در خصوص استقرار نظام پيشنهادات
 • پيگيري و اقدام لازم در خصوص استقرار مديريت دانش
 • پيگيري استقرار سيستم هاي استاندارد بين المللي و ملي مورد نياز شركت از جمله مديريت تضمين كيفيت ، مديريت ايمني و بهداشت و مديريت محيط زيست
 • پيگيري و انجام اقدامات سالانه در خصوص بهبود بهره وري از طريق اجراي نظام آراستگي ، شركت در جايزه ملي تعالي سازماني
 • تحليل نقاط ضعف در شاخص هاي ارزيابي عملكرد شركت  از طريق استانداري و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و ارائه برنامه هاي بهبود با همكاري تمام معاونت ها
 • پيگيري اجرايي شدن برنامه هاي بهبود در سطح شركت
 • پيگيري اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه هاي بهبود و تحقيقات در بودجه مصوب سالانه

 

 • تعداد بازدید کل:1,074,876
 • بازدید ها:
  • امروز:118
  • این هفته:15,585
  • این ماه:78,307
  • سال:879,465