آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۱/۲۶ - ۱۲:۲۱:۰۵

تماس با مسئولين

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ۰۹:۱۳:۴۷
واحد سازماني نام و نام خانوادگي موضوع پاسخگويي پست الكترونيك آدرس شماره تماس نمابر
رئيس هيئت مديره و مديرعامل امين قصمي   ghasami(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه دوم اتاق 301 0763333006 07633333005
مسئول دفتر هيئت مديره احمد منتظري   mantazeri(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول اتاق 204 07633350582 076333338014
معاونت بهره برداري و توسعه فاضلاب علاء اميريان نژاد   amirian(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه دوم اتاق 304 07633338004 076333338014
معاونت مالي و پشتيباني غلامحسين محبي   mohebbi(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول اتاق 208 07633334504 076333338014
معاونت خدمات مشتركين و درآمد علي رضايي   rezaei(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه همكف اتاق 106 07633330450 076333338014
معاونت بهره برداري و توسعه آب سعيد صادقي   sadeghi(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه دوم اتاق 310 07633338322 076333338014
معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه گذاري منصور توسلي   tavasoli(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول اتاق 209 07633336043 076333338014
دفترروابط عمومي غلامرضا دهقاني   dehghani(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه همكف اتاق 114 07633335840 07633335840
دفتر تجهيز منابع مالي عليرضا زيرك راد   zirak(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول اتاق 202 07633350582 076333338014
حراست و امور محرمانه عمار حيدري   hedari(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه دوم اتاق 318 07633350582 076333338014
دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك بهزاد كهورزاده   kahoorzadeh(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول اتاق 226 076333338001 076333338014
معاون منابع انساني و تحقيقات جواد منصوري   mansoori(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول اتاق 219 07633350584 07633350585
دفتر آمار ، برنامه ريزي و بودجه فرخنده سمايي   samaei(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول اتاق 225 07633350582 07633338014
امورحقوقي و قراردادها شهريار بلوكي   Boloki(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه همكف اتاق 120 07633342130 076333338014
امورمالي علي طارمي   Taromi(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول اتاق 212 07633350582 8014 07633333
ذيحساب فضل الله پاكيزه خو  

pakizeh(at)abfahormozgan.com

بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول اتاق 228

076333338014

07633350582

اداره پشتيباني شهريار اسلامي   Eslami(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول اتاق 215 07633350582 07633338014
دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین ، تصفیه و خطوط انتقال  مجيد عباس زاده   abbaszadeh(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه دوم اتاق 320 07633350582 076333338014
امور بازرگاني احمد منتظري   montazeri(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه اول- اتاق 201 07633350582 076333338014
دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد حسن ايران منش   iranmanesh(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد ناصر – جنب بيمارستان شريعتي كد پستي 7914964575 -شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان - طبقه دوم اتاق 318 07633350582 076333338014
امور آب و فاضلاب رودان قنبر داوري   davari(at)abfahormozgan.com خيابان شهيد سليماني – امور آب و فاضلاب رودان 0766422274 07642882649
امور آب و فاضلاب قشم سلمان افروشه   Sedri(at)abfahormozgan.com قشم - درگهان 07635268770 07635271448
امور آب و فاضلاب سيريك حسين نوروزي   norozi(at)abfahormozgan.com بلوار شهيد گمنام – امور آب و فاضلاب سيريك    
امور آب و فاضلاب خمیر جهانگير حسين زاده   hoseinzadeh(at)abfahormozgan.com بلوار ورودي شهر – جنب دادگستري 07644622877 07644622877
امور آب و فاضلاب لنگه علي محمودي   mahmoodi(at)abfahormozgan.com خيابان معلم – جنب اداره برق 07644222141 07644222141
امور آب و فاضلاب جاسك علي زارعي   zarei(at)abfahormozgan.com بلوار امام خميني – روبروي بيمارستان خاتم الانبياء 07642522019 0764252019
امور آب و فاضلاب ابوموسي محمد كارگر   kargar(at)abfahormozgan.com جزيره ابوموسي 076335623345 076335623345
امور آب و فاضلاب بستك محمد علي پير غيبي   pirghebi(at)abfahormozgan.com بلوار امام شافعي – بالاتر از آرامستان 07644323536 07644322652
امورآب و فاضلاب شرق بندرعباس عبدالمجيد فلاحت   Falahat(at)abfahormozgan.com بندرعباس – چهارراه رسالت – روبروي فروشگاه رفاه 07633661545 07633661548
امورآب و فاضلاب حاجي آباد محمد ميرزاده   mirzadeh(at)abfahormozgan.com ميدان امير كبير – روبروي پارك دولت 07635424045 07635423045
امور آب و فاضلاب ميناب مصطفي زائر پور   zaerpour(at)abfahormozgan.com بلوار وليعصر – جنب پل- آمور آب و فاضلاب ميناب 07652223110 07642223110
امورآب و فاضلاب فين جليل گردي تختي   gordi(at)abfahormozgan.com بلور امام خميني – بعد از مجتمع بهزيستي 07632520226 07632520226
امورآب و فاضلاب غرب بندرعباس عبدالعلي پلاسي زاده   Palasizadeh(at)abfahormozgan.com سورو- بلوار دانشمند 07635561416 07633555787
امور آب و فاضلاب پارسيان حسن قاسم پور   ghasempoor(at)abfahormozgan.com پارســيان,بلــــوار شــهداي گمـنام,جنـب دادگـستري        446222000  44622889 
  • تعداد بازدید کل:6,274,342
  • بازدید ها:
    • امروز:4,380
    • این هفته:54,508
    • این ماه:260,438
    • سال:3,104,422