آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۲/۲۸ - ۱۱:۵۳:۰۹

واگذاری انشعابات آب و فاضلاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۳:۵۱

نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .

ساعت مراجعه : ساعت ارائه خدمات از 7 الي 14:30 مي باشد.


شرح خدمت

واگذاری انشعابات آب و فاضلاب

 


مدت زمان انجام کار

7 تا 10 روز

مدارك مورد نياز

زمين داراي پروانه ساخت

ساخت و ساز

ملك درحال احداث

ملكي كه درحال تخريب و تجديدبنا مي باشد

ملكي كه عمليات ساخت و ساز آن به اتمام رسيده است

دائم

ساخت و ساز به دائم

 1. كروكي جديد محل با مهر دفتر فني  و داراي جهت شمال - مختصات و - كروكي موقعيت و راهنما
 2. نقشه ساختمان – پلان معماری – برش نما – پیلوت
 3. اصل و كپي پروانه ساختمان يا پايان كار (تمام صفحات)
 4. اصل و كپي سند يا نامه واگذاري (تمام صفحات)
 5. اصل و كپي كارت ملي مالك يا نماينده قانوني وي
 6. شماره اشتراك يا قبض آب نزديكترين همسايه
 7. كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست

 

پروژه هاي موقت ( پروژه هايي كه پس از اتمام پروژه، انشعاب آب جمع آوري مي گردد) اين پروژه ها شامل پروژه هاي مسكوني،تجاري،اداري و صنعتي نمي باشد. (آب موقت كارگاهي)

 1. كروكي جديد محل با مهر دفتر فني  و داراي جهت شمال - مختصات و - كروكي موقعيت و راهنما
 2. نقشه ساختمان – پلان معماری – برش نما – پیلوت
 3. اصل و كپي پروانه يا مجوز فعاليت از مرجع ذيصلاح
 4. اصل و كپي سند يا نامه واگذاري
 5. شماره اشتراك يا قبض آب نزديكترين همسايه

واحدهاي تجاري ، ساير مراكز خدماتي غير دولتي ( تجاري)

 1. كروكي جديد محل با مهر دفتر فني  و داراي جهت شمال - مختصات و - كروكي موقعيت و راهنما
 2. نقشه ساختمان – پلان معماری – برش نما – پیلوت
 3. اصل و كپي پروانه ساختمان يا پايان كار
 4. اصل و كپي سند يا نامه واگذاري
 5. اصل و كپي پروانه كسب
 6. اصل و كپي كارت ملي مالك يا نماينده قانوني وي
 7. شماره اشتراك يا قبض آب نزديكترين همسايه
 8. كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست
 9. تعيين نياز آبي بر مبناي ضوابط ابلاغي هيئت مديره

كليه واحدهاي صنعتي و توليدي داراي پروانه از مراجع ذيصلاح ( صنعتي )

 1. كروكي جديد با مهر دفتر فني پلان جانمايي واحد صنعتي
 2. كپي كارت ملي براي اشخاص حقيقي و آخرين آگهي تغييرات و اساسنامه شركت براي اشخاص حقوقي
 3. موافقت اصولي يا جواز تاسيس از سازمان صنعت و معدن  و تجارت
 4. معرفي نامه از شركت شهركهاي صنعتي جهت واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي(واحد هاي خارج از شهرك مي بايست حتما سند يا نامه واگذاري داشته باشند)
 5. تعيين نياز آبي بر مبناي جواز تاسيس ويا نامه از سازمان صنعت و معدن و تجارت و برمبناي حداقل ظرفيت قراردادي بر اساس ضوابط ابلاغي هيئت مديره شركت
 6. شماره اشتراك يا قبض آب همسايه
 7. كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست

مراكز عمومي و دولتي  (اداري-  عمومي)

 1. سند يا نامه واگذاري
 2. پروانه ساختمان
 3. نامه درخواست انشعاب
 4. شماره اشتراك يا قبض آب همسايه
 5. كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست
 6. تعيين نياز آبي بر مبناي ضوابط ابلاغي هيئت مديره   

در صورتیکه ملک از قبل دارای اشتراک باشد  : جهت تایید آب مصرفی و تسویه حساب بدهی آب بها به تاریخ روز از واحد قرائت تایید گرفته می شود و سایر بدهی های مربوط به اشتراک نیز توسط مشترک تسویه می گردد.

نحوه اطلاع رسانی به متقاضی/مشترک درخصوص کسر مدارک یا عدم تائید/ اعلام زمان بازدید /اعلام هزینه ها : از طریق ارسال پیامک به متقاضی، تماس تلفنی

بازدید : ملک هایی که فاقد پروانه ساختمان یا پایان کار باشند مورد ارزیابی قرار می گیرند.


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

واگذاری انشعابات آب و فاضلاب


نوع خدمت

تراكنشي

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

واگذاری انشعابات آب و فاضلاب


مدت زمان انجام کار

7 تا 10 روز

مدارك مورد نياز

زمين داراي پروانه ساخت

ساخت و ساز

ملك درحال احداث

ملكي كه درحال تخريب و تجديدبنا مي باشد

ملكي كه عمليات ساخت و ساز آن به اتمام رسيده است

دائم

ساخت و ساز به دائم

 1. كروكي جديد محل با مهر دفتر فني  و داراي جهت شمال - مختصات و - كروكي موقعيت و راهنما
 2. نقشه ساختمان – پلان معماری – برش نما – پیلوت
 3. اصل و كپي پروانه ساختمان يا پايان كار (تمام صفحات)
 4. اصل و كپي سند يا نامه واگذاري (تمام صفحات)
 5. اصل و كپي كارت ملي مالك يا نماينده قانوني وي
 6. شماره اشتراك يا قبض آب نزديكترين همسايه
 7. كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست

 

پروژه هاي موقت ( پروژه هايي كه پس از اتمام پروژه، انشعاب آب جمع آوري مي گردد) اين پروژه ها شامل پروژه هاي مسكوني،تجاري،اداري و صنعتي نمي باشد. (آب موقت كارگاهي)

 1. كروكي جديد محل با مهر دفتر فني  و داراي جهت شمال - مختصات و - كروكي موقعيت و راهنما
 2. نقشه ساختمان – پلان معماری – برش نما – پیلوت
 3. اصل و كپي پروانه يا مجوز فعاليت از مرجع ذيصلاح
 4. اصل و كپي سند يا نامه واگذاري
 5. شماره اشتراك يا قبض آب نزديكترين همسايه

واحدهاي تجاري ، ساير مراكز خدماتي غير دولتي ( تجاري)

 1. كروكي جديد محل با مهر دفتر فني  و داراي جهت شمال - مختصات و - كروكي موقعيت و راهنما
 2. نقشه ساختمان – پلان معماری – برش نما – پیلوت
 3. اصل و كپي پروانه ساختمان يا پايان كار
 4. اصل و كپي سند يا نامه واگذاري
 5. اصل و كپي پروانه كسب
 6. اصل و كپي كارت ملي مالك يا نماينده قانوني وي
 7. شماره اشتراك يا قبض آب نزديكترين همسايه
 8. كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست
 9. تعيين نياز آبي بر مبناي ضوابط ابلاغي هيئت مديره

كليه واحدهاي صنعتي و توليدي داراي پروانه از مراجع ذيصلاح ( صنعتي )

 1. كروكي جديد با مهر دفتر فني پلان جانمايي واحد صنعتي
 2. كپي كارت ملي براي اشخاص حقيقي و آخرين آگهي تغييرات و اساسنامه شركت براي اشخاص حقوقي
 3. موافقت اصولي يا جواز تاسيس از سازمان صنعت و معدن  و تجارت
 4. معرفي نامه از شركت شهركهاي صنعتي جهت واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي(واحد هاي خارج از شهرك مي بايست حتما سند يا نامه واگذاري داشته باشند)
 5. تعيين نياز آبي بر مبناي جواز تاسيس ويا نامه از سازمان صنعت و معدن و تجارت و برمبناي حداقل ظرفيت قراردادي بر اساس ضوابط ابلاغي هيئت مديره شركت
 6. شماره اشتراك يا قبض آب همسايه
 7. كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست

مراكز عمومي و دولتي  (اداري-  عمومي)

 1. سند يا نامه واگذاري
 2. پروانه ساختمان
 3. نامه درخواست انشعاب
 4. شماره اشتراك يا قبض آب همسايه
 5. كد پستي10 رقمي به تائيد اداره پست
 6. تعيين نياز آبي بر مبناي ضوابط ابلاغي هيئت مديره   

در صورتیکه ملک از قبل دارای اشتراک باشد  : جهت تایید آب مصرفی و تسویه حساب بدهی آب بها به تاریخ روز از واحد قرائت تایید گرفته می شود و سایر بدهی های مربوط به اشتراک نیز توسط مشترک تسویه می گردد.

نحوه اطلاع رسانی به متقاضی/مشترک درخصوص کسر مدارک یا عدم تائید/ اعلام زمان بازدید /اعلام هزینه ها : از طریق ارسال پیامک به متقاضی، تماس تلفنی

بازدید : ملک هایی که فاقد پروانه ساختمان یا پایان کار باشند مورد ارزیابی قرار می گیرند.


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

واگذاري انشعابات


 • تعداد بازدید کل:1,543,927
 • بازدید ها:
  • امروز:1,442
  • این هفته:14,113
  • این ماه:68,183
  • سال:960,135