آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۰۸:۳۱:۴۴

قطع موقت و وصل انشعاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ - ۱۳:۲۷:۰۷

نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترک  )با رعایت بند 41-4 و 40-4  آئین نامه عملیاتی)

قطع موقت انشعاب:

 

بر اساس بند 39-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب در صورتيكه تنها مشترك يا  مصرف كننده پس از تسويه حساب ،درخواست قطع انشعاب را موقتا بنمايد ( در صورتيكه از يك انشعاب چند مصرف كننده مستقل استفاده كنند مي بايد كليه استفاده كنندگان درخواست نمايند) شركت انشعاب را موقتا قطع خواهد نمود.

 

وصل انشعاب(برقراري مجدد انشعاب جهت انشعابات غيرفعال) :

بر اساس بند1-40-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب ،براي برقراري مجدد انشعاب آب و فاضلاب در محلي كه سابقا انشعاب آب و فاضلاب وجود داشته و موقتا قطع گرديده است ،مشترك يا استفاده كننده مي بايست بر اساس تعرفه هاي مصوب ،كليه  بدهي هاي معوقه و وهزينه وصل و يا نصب مجدد و خسارت وارده (برحسب مورد) وحداقل بهاي آب و كارمزد و دفع فاضلا ب و آبونمان ماهيانه در طول قطع را به شركت پرداخت نمايند.

 

 


مدت زمان انجام کار

بين 2 تا 3 روز

مدارك مورد نياز

1- شماره اشنراك

2- تسويه كليه بدهي هاي مشترك


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

قطع موقت و وصل انشعاب


نوع خدمت

تراكنشي

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترک  )با رعایت بند 41-4 و 40-4  آئین نامه عملیاتی)

قطع موقت انشعاب:

بر اساس بند 39-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب در صورتيكه تنها مشترك يا  مصرف كننده پس از تسويه حساب ،درخواست قطع انشعاب را موقتا بنمايد ( در صورتيكه از يك انشعاب چند مصرف كننده مستقل استفاده كنند مي بايد كليه استفاده كنندگان درخواست نمايند) شركت انشعاب را موقتا قطع خواهد نمود.

وصل انشعاب(برقراري مجدد انشعاب جهت انشعابات غيرفعال) :

بر اساس بند1-40-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب ،براي برقراري مجدد انشعاب آب و فاضلاب در محلي كه سابقا انشعاب آب و فاضلاب وجود داشته و موقتا قطع گرديده است ،مشترك يا استفاده كننده مي بايست بر اساس تعرفه هاي مصوب ،كليه  بدهي هاي معوقه و وهزينه وصل و يا نصب مجدد و خسارت وارده (برحسب مورد) وحداقل بهاي آب و كارمزد و دفع فاضلا ب و آبونمان ماهيانه در طول قطع را به شركت پرداخت نمايند.

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076

 


مدت زمان انجام کار

بين 2 تا 3 روز

مدارك مورد نياز

1- شماره اشنراك

2- تسويه كليه بدهي هاي مشترك


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076

 


فلوچارت فرآيند

قطع موقت و وصل انشعاب


  • تعداد بازدید کل:1,147,638
  • بازدید ها:
    • امروز:1,187
    • این هفته:17,630
    • این ماه:84,633
    • سال:907,695