آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۰۸:۳۱:۴۴

جمع آوري يا ادغام انشعاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ - ۱۳:۲۷:۲۷

نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

 جمع آوری انشعابات اضافی ملک در صورت ادغام دو یا چند ملک دارای انشعاب )با رعایت بند  42-4 آئین نامه عملیاتی)

 

 


مدت زمان انجام کار

7 الي 10 روز

مدارك مورد نياز

1- درخواست مشترك

2-پرداخت كليه بدهيهاي آب بهاء


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

جمع آوري يا ادغام انشعاب


نوع خدمت

تعاملي ، تراكنشي

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

جمع آوری انشعابات اضافی ملک در صورت ادغام دو یا چند ملک دارای انشعاب )با رعایت بند  42-4 آئین نامه عملیاتی)

 


مدت زمان انجام کار

7 الي 10 روز

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك

تسويه كليه بدهي هاي اشتراك


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

جمع آوري يا ادغام انشعاب


  • تعداد بازدید کل:1,147,655
  • بازدید ها:
    • امروز:1,204
    • این هفته:17,647
    • این ماه:84,650
    • سال:907,712