آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۰۸:۳۱:۴۴

تغيير مشخصات

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ - ۱۳:۳۵:۴۴

نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

تغییر مشخصات ملک و مالک پس از بررسی اسناد و مدارک ارایه شده ( با رعایت مفاد بند 30-4 آیین نامه عملیاتی )


مدت زمان انجام کار

3 تا 7 روز

مدارك مورد نياز

 کارت ملی انتقال گیرنده، صلح نامه به شرطی که نام انتقال دهنده و مشترک در آن قید شده باشد(در صورت فوت مالک قبلی ارائه گواهی حصر وراثت)،  یا سند مالکیت به شرطی که نام انتقال دهنده و انتقال گیرنده در سند قید شده باشد، قبض آب ملک – پرداخت آخرین قبض آب بها و تسویه کلیه بدهی های حق انشعاب آب و فاضلاب ملک

نحوه اطلاع رسانی به مشترک درخصوص کسر مدارک یا عدم تائید/ اعلام زمان بازدید /اعلام هزینه نهایی / اتمام فرایند  : از طریق ارسال پیامک به مشترک، تماس تلفنی

بازدید : در صورتیکه امکان مطابقت ملک با سند وجود نداشته باشد.

ایجاد صورتحساب  فاضلاب : در صورتیکه اشتراک مورد نظر فاقد انشعاب فاضلاب باشد ، جهت آگاهی از راه اندازی شبکه فاضلاب در منطقه،  به واحد فنی ارجاع داده می شود.


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

تغيير مشخصات ، شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان


نوع خدمت

 تراكنشي

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

تغيير مشخصات ملك و مالك پس از بررسي اسناد و مدارك ارائه شده با رعايت مفاد 29-4 آئين نامه عملياتي


مدت زمان انجام کار

3 تا 7 روز

مدارك مورد نياز

 کارت ملی انتقال گیرنده، صلح نامه به شرطی که نام انتقال دهنده و مشترک در آن قید شده باشد(در صورت فوت مالک قبلی ارائه گواهی حصر وراثت)،  یا سند مالکیت به شرطی که نام انتقال دهنده و انتقال گیرنده در سند قید شده باشد، قبض آب ملک – پرداخت آخرین قبض آب بها و تسویه کلیه بدهی های حق انشعاب آب و فاضلاب ملک

نحوه اطلاع رسانی به مشترک درخصوص کسر مدارک یا عدم تائید/ اعلام زمان بازدید /اعلام هزینه نهایی / اتمام فرایند  : از طریق ارسال پیامک به مشترک، تماس تلفنی

بازدید : در صورتیکه امکان مطابقت ملک با سند وجود نداشته باشد.

ایجاد صورتحساب  فاضلاب : در صورتیکه اشتراک مورد نظر فاقد انشعاب فاضلاب باشد ، جهت آگاهی از راه اندازی شبکه فاضلاب در منطقه،  به واحد فنی ارجاع داده می شود.


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

تغيير مشخصات


  • تعداد بازدید کل:1,147,452
  • بازدید ها:
    • امروز:1,001
    • این هفته:17,444
    • این ماه:84,447
    • سال:907,509