آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۰۸:۳۳:۵۲

نصب سيفون اضافي فاضلاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۲:۱۳:۱۶

نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

نصب انشعاب دوم یا سوم فاضلاب ملک براساس درخواست متقاضی و در صورت وجود شرایط لازم

 


مدت زمان انجام کار

7 تا 10 روز

مدارك مورد نياز

تائیدیه واحد فنی تسویه حساب کلیه بدهی ها


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

نصب سفون اضافي


نوع خدمت

تعاملي ، تراكنشي

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

نصب انشعاب دوم یا سوم فاضلاب ملک براساس درخواست متقاضی و در صورت وجود شرایط لازم


مدت زمان انجام کار

بين 7 الي 10 روز

مدارك مورد نياز

 تائیدیه واحد فنی -  تسویه حساب کلیه بدهی های آب بهاء


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076

 


فلوچارت فرآيند

نصب سيفون اضافي


  • تعداد بازدید کل:2,734,629
  • بازدید ها:
    • امروز:7,169
    • این هفته:49,947
    • این ماه:180,685
    • سال:1,339,200