آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۰۸:۳۱:۴۴

جابجايي محل انشعاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ - ۱۳:۲۹:۵۳

نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

براساس بند 27-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه اي آب وفاضلاب ،انشعاب آب و فاضلاب منحصرا مخصوص ملكي است كه درآن نصب و داير شده باشد و لذا جا به جايي آن مممنوع است .

1-27-4 انشعابات منصوبه غيرقابل انتقال بوده  و جدا از اصل ملك ، قابل فروش ،معامله  و يا واگذاري به ديگري نمي باشد.

 


مدت زمان انجام کار

4 تا 7 روز

مدارك مورد نياز

مدارك مورد نياز : تائیدیه واحد فنی تسویه حساب کلیه بدهی های اشتراک - کروکی جدید محل با مهر دفتر فنی ، دارای جهت شمال، دارای مختصات x و y ، دارای کروکی و موقعیت و کروکی راهنما باشد ( در صورتیکه در پرونده موجود نباشد) .


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

جابجايي محل انشعاب


نوع خدمت

 تعاملي ، تراكنشي

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

براساس بند 27-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه اي آب وفاضلاب ،انشعاب آب و فاضلاب منحصرا مخصوص ملكي است كه درآن نصب و داير شده باشد و لذا جا به جايي آن مممنوع است .

1-27-4 انشعابات منصوبه غيرقابل انتقال بوده  و جدا از اصل ملك ، قابل فروش ،معامله  و يا واگذاري به ديگري      نمي باشد.


مدت زمان انجام کار

4 تا 7 روز

مدارك مورد نياز

مدارک مورد نیاز: تائیدیه واحد فنی -  تسویه حساب کلیه بدهی های اشتراک - کروکی جدید محل با مهر دفتر فنی ، دارای جهت شمال، دارای مختصات x و y ، دارای کروکی و موقعیت و کروکی راهنما باشد ( در صورتیکه در پرونده موجود نباشد)


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

جابجايي محل انشعاب


  • تعداد بازدید کل:1,147,554
  • بازدید ها:
    • امروز:1,103
    • این هفته:17,546
    • این ماه:84,549
    • سال:907,611