آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۳/۰۳ - ۱۴:۲۶:۴۳

صدور صورتحساب ميان دوره

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۳:۴۸:۲۴

نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

ارائه صورتحساب قبل از پایان سیکل براساس شماره مصرف کنتور اعلام شده توسط مشترک

شناسنامه خدمات

بیانیه سطح توافق خدمت 


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

 1. شماره اشتراك
 2. شماره مصرفي كنتور

آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

صدور صورتحساب ميان دوره


نوع خدمت

تراكنشي

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

ارائه صورتحساب قبل از پایان سیکل براساس شماره مصرف کنتور اعلام شده توسط مشترک


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

ارایه شماره اشتراک - اعلام آخرین شماره مصرفی کنتور توسط مشترک


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

صدور صورتحساب ميان دوره


 • تعداد بازدید کل:3,392,424
 • بازدید ها:
  • امروز:709
  • این هفته:29,023
  • این ماه:156,029
  • سال:1,715,197