آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۹:۰۲

بررسي صورتحساب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ - ۱۳:۲۶:۰۵

نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

بررسی صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنین بررسی مصارف آن ازلحاظ اشتباه قرائت، خرابی کنتور و یا لوله ترکیدگی

 


مدت زمان انجام کار

3 تا 9 روز

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

بررسي صورتحساب ، شركت آب و فاضلاب هرمزگان


نوع خدمت

 تراكنشي

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

 بررسی صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنین بررسی مصارف آن ازلحاظ اشتباه قرائت، خرابی کنتور و یا لوله ترکیدگی


مدت زمان انجام کار

3تا 9 روز

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

بررسي صورتحساب


  • تعداد بازدید کل:1,147,663
  • بازدید ها:
    • امروز:1,212
    • این هفته:17,655
    • این ماه:84,658
    • سال:907,720