آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۰۸:۳۳:۵۲

پاسخگويي به شكايات و رسيدگي به پيشنهادات حوزه آب و فاضلاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۲:۱۸:۰۳

نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

رسيدگي به شكايت مردمي

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


مدت زمان انجام کار

آني و در صورت نياز به ارجاع 48 ساعت

مدارك مورد نياز

1- ارسال فرم درخواست


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582

 


فلوچارت فرآيند

شكايات


نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .


شرح خدمت

رسيدگي به شكايت مردمي


مدت زمان انجام کار

آني و در صورت نياز به ارجاع 48 ساعت

مدارك مورد نياز

1- ارسال فرم درخواست


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582

 


فلوچارت فرآيند

شكايات


  • تعداد بازدید کل:2,734,813
  • بازدید ها:
    • امروز:38
    • این هفته:45,055
    • این ماه:175,846
    • سال:1,336,820