آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰۸:۰۱:۳۹

اعلام كاركرد كنتور آب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۳:۳۵:۵۹

نوع خدمت

اطلاع رساني

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .

ساعت مراجعه : ساعت ارائه خدمات از 7 الي 14:30 مي باشد.


شرح خدمت

این خدمت جهت مشترکینی است که مامور موفق به قرائت کنتور نشده و صورتحساب با وضعیت علی الحساب محاسبه می شود

شناسنامه خدمات

بیانیه سطح توافق خدمت 


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

شماره اشتراک  و آخرین شماره مصرفی کنتور آب


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

اعلام كاركرد كنتور


نوع خدمت

تراكنشي

واجدين شرايط : استفاده از خدمت براي عموم بلامانع است .

 


شرح خدمت

این خدمت جهت مشترکینی است که مامور موفق به قرائت کنتور نشده و صورتحساب با وضعیت علی الحساب محاسبه می شود


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك و آخرين رقم مصرفي كنتور


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

اعلام كاركرد


  • تعداد بازدید کل:3,392,612
  • بازدید ها:
    • امروز:897
    • این هفته:29,211
    • این ماه:156,217
    • سال:1,715,385