آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۶/۲۷ - ۱۲:۲۴:۵۷

امكان پرداخت صورتحساب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۱۱:۳۷:۰۲

نوع خدمت

تراكنشي


شرح خدمت

پرداخت آخرین قبض آب بها توسط مشترک


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

امكان پرداخت صورتحساب


نوع خدمت

تراكنشي


شرح خدمت

پرداخت آخرین قبض آب بها توسط مشترک


مدت زمان انجام کار

آني

مدارك مورد نياز

شماره اشتراك


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

امكان پرداخت صورتحساب


  • تعداد بازدید کل:1,075,136
  • بازدید ها:
    • امروز:378
    • این هفته:15,845
    • این ماه:78,567
    • سال:879,725