آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۱/۲۶ - ۱۲:۲۱:۰۵

معاون خدمات مشترکین و درآمد

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ - ۱۳:۵۸:۲۹

معرفی

نام و نام خانوادگی: علی رضایی
سمت: معاون خدمات مشتركين و درآمد
محل تولد: بندرعباس
تلفن: 07633330450
نمابر: 07633338014
داخلی: 225
voip: 500
پست الکترونیک: rezaei [at] abfahormozgan [dot] com
آدرس محل کار: بندرعباس ، بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي ، كد پستي 7914964575

سوابق تحصيلي

مدرک تحصیلی رشته نام دانشگاه سال اخذ معدل
كارشناسي مهندسي صنايع - توليد صنعتي دانشگاه هرمزگان
كارشناسي ارشد سيستمهاي اقتصادي_اجتماعي دانشگاه امير كبير

سوابق شغلی

سمت محل خدمت از تاریخ تا تاریخ توضیحات
معاون درآمدوخدمات مشتركين آب و فاضلاب هرمزگان 1393 تاكنون
معاون مالي و پشتيباني وعضوعلي البدل هيئت مديره شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1388 1390
معاون درآمدوخدمات مشتركين وعضوعلي البدل هيئت مديره شركت آب و فاضلاب هرمزگان 1388 1393
مدير امور بازرگاني و مشاورجوان مدير عامل آبفا هرمزگان آب و فاضلاب هرمزگان 1387 1388
رئيس اداره درآمد و خدمات مشتركين امور آب بندرعباس آب و فاضلاب هرمزگان 1385 1387
كارشناس تعرفه ها و بررسيهاي اقتصادي آبفا هرمزگان آب و فاضلاب هرمزگان 1384 1385
بازرس ويژه مديرعامل و كارشناس حراست آبفا هرمزگان آب و فاضلاب هرمزگان 1383 1384

سوابق تجربي و دوره آموزشي

عنوان دوره محل برگزاری ساعت
COMFAR III
مديريت تغيير و تحول
دوره مديريت زمان
دوره آشنايي با طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
دوره مهندسي خلاقيت (TRIZ )
دوره فرآيند تصفيه آّب
دوره تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
دوره مديريت انبار و كنترل موجودي
آشنايي با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداري
دوره مهندسي مجدد
دوره مسائل بيمه اي شركتها
دوره تشريفات برگزاري مناقصه و مزايده در معاملات داخلي
دوره قانون ديوان محاسبات كشور
دوره روشهاي تداركات در شيوه هاي BOT,Boo

عضويت در كميته ها و كارگروه

عنوان کمیته یا کارگروه از تاریخ تا تاریخ
عضو كارگروه تخصصي كميته عالي نظام پيشنهادات آبفا هرمزگان
عضو كميته مديريت عملكرد آبفا هرمزگان
نماينده دستگاههاي زير مجموعه وزارت نيرو در كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري استان هرمزگان
عضو كميته مسكن مهر شهرهاي استان هرمزگان
عضو كميته ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
عضو كميته ساماندهي و فروش اموال مازاد آبفا هرمزگان
عضو كميسيون معاملات آبفا هرمزگان
عضو كارگروه مديريت مصرف شهر بندرعباس
عضو كارگروه هدر رفت ظاهري شهر بندرعباس
عضو كارگروه بالانسينگ آب شهر بندرعباس
عضو كارگروه GIS شهر بندرعباس
عضو كميته آب بحساب نيامده شهر بندرعباس
عضو كميته نتايج مشتري در راستاي هدايت و راهبري پروژه EFQM
عضو كميته كار گروه توسعه جزاير استان هرمزگان

فعاليتهاي علمي و پژوهشي (ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )

عنوان توضیحات

مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي

عنوان مهارت يا گواهينامه موسسه ارائه دهنده

شرح وظایف

 • تعيين خط مشي ها ، استراتژي ها وسياستهاي مورد نظر واحد با توجه به مصوبات مديريت شركت و آيين نامه هاي مربوطه .
 • بررسي وبازنگري سيستمهاي عملياتي واحدهاي مختلف وايجاد بازخورهاي مناسب به منظور بهينه سازي آنها ورفع تنگناهاي موجود .
 • بررسي وبازنگري سيستمهاي عملياتي به منظور ارزيابي ، كنترل وپيگيري برنامه هاي واحدهاي مختلف .
 • همكاري در برنامه ريزي وتامين نيروي انساني مورد نياز واحد تحت سرپرستي .
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي واحدهاي مختلف براساس برنامه هاي كلي مصوب مديريت .
 • نظارت و كنترل براجراي برنامه ها توسط واحدهاي مختلف به منظور حصول اطمينان از تطبيق آنها با هدفها وبرنامه هاي تعيين شده و پيگيري علل انحرافات از برنامه هاي مربوطه .
 • ارائـه روشها وپيشنهادات به منظور بالابردن سطح كيفيت وكميت محصولات و خدمات ارائـه شده وتقليل هزينه هاي واحد .
 • نظارت و كنترل برتهيه وتدوين روشها و دستورالعمل هاي موردنياز براساس استانداردهاي ملي و بين المللي .
 • مراجعه به واحدهاي عملياتي به منظور كنترل وارزيابي چگونگي اجراي برنامه ها .
 • بررسي وتاييد صورتحسابها وهزينه هاي انجام شده در واحدهاي مختلف .
 • كنترل نحوه كاربرد مطلوب و استفاده بهينه از منابع مالي ، تخصصي و نيروي انساني در واحدهاي مختلف .
 • بررسي آمار و تجزيه وتحليل اطلاعات و ارائـه نظرات مشورتي جهت بهره گيري صحيح ومنطقي ازمنابع بالقوه شركت .
 • حضور در جلسات معاونین به منظور پيگيري و حل وفصل مسائل شركت و واحد تحت سرپرستي .
 • شركت درجلسات تخصصي وارائـه گزارشات ، آمار ، بودجه و برنامه ريزي در چهارچوب فعاليتهاي شركت .
 • بررسي و مقايسه فعاليت هاي شركت و تجزيه وتحليل اثْرات اقتصادي آنها وتهيه گزارشات توجيهي بمنظور تشريح نقاط قوت وضعف هريك و ارائـه پيشنهادات وطرحهاي مناسب .

حوزه های تحت سرپرستی

دفتر نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
عبدالوهاب ارجمند مدیرامور نظارت بر نصب انشعابات 07633330582 335 506 arjmand(at)abfahormozgan.com
دفتر نظارت بر درامد ووصول مطالبات
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
عليرضا دريوشي مدیر دفتر نظارت بر درآمد ووصول مطالبات 07633330582 260 520 darushi(at)abfahormozgan.com
دفتر خدمات مشتركين
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
فريد سروري مدیر دفتر خدمات مشتركين 07633330582 224 510 sarvari(at)abfahormozgan.com
گروه پياده سازي و اجراي تعرفه
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
مينا صديقي رئيس  دفتر پياده سازي و اجراي تعرفه 07633350582 227 504 sedighi(at)abfahormozgan.com
 • تعداد بازدید کل:6,274,447
 • بازدید ها:
  • امروز:4,485
  • این هفته:54,613
  • این ماه:260,543
  • سال:3,104,527