آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۱۴ - ۱۵:۴۴:۲۷

پست الکترونیک مسئولین

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۱:۳۰:۵۹
نام و نام خانوادگي پست سازماني پست الكترونيك مسئولين
امين قصمي رئيس هيئت مديره و مديرعامل ghasami(at)abfahormozgan.com
علاء اميريان نژاد معاون بهره برداري amirian(at)abfahormozgan.com
غلامحسين محبي معاون مالي و پشتيباني najibi(at)abfahormozgan.com
علي رضايي معاون خدمات مشتركين و درآمد rezaei(at)abfahormozgan.com
سعيد صادقی معاون مهندسي و توسعه sadeghi(at)abfahormozgan.com
منصور توسلي معاون برنامه ريزي وبهبود مديريت tavasoli(at)abfahormozgan.com
سميه قصمي مدير روابط عمومي gasami_s(at)abfahormozgan.com
علير رضا زيرك راد مدير دفتر تجهيز منابع مالي zirak(at)abfahormozgan.com
عمار حيدري مدير حراست و امور محرمانه hedari(at)abfahormozgan.com
بهزاد كهورزاده مدير دفترآمار و فناوري اطلاعات kahoorzadeh(at)abfahormozgan.com
ابراهيم خادمي پور معاون منابع انساني khademipour(at)abfahormozgan.com
فرخنده سمايي مدير دفتر بودجه و بررسيهاي اقتصادي samaei(at)abfahormozgan.com
شهريار بلوكي مدير امور قراردادها boloki(at)abfahormozgan.com
علي طارمي مدير امورمالي taromi(at)abfahormozgan.com
فضل الله پاكيزه خو ذيحساب pakizeh(at)abfahormozgan.com
شهريار اسلامي مدير امور اداري eslami(at)abfahormozgan.com
مجيد عباس زاده مدير امور اجرايي ghasami(at)abfahormozgan.com
احمد منتظري مدير امور بازرگاني montazeri(at)abfahormozgan.com
هانيه زيد آبادي مدير دفتر آب بدون درآمد zidabadi(at)abfahormozgan.com
مديران امور شهرها
     
مهران سدري مدير امور آب و فاضلاب قشم sedri(at)abfahormozgan.com
حسین نوروزی مدير امور آب و فاضلاب سيريك norozi(at)abfahormozgan.com
سلمان افروشه مدير امور آب و فاضلاب خمیر afrosheh(at)abfahormozgan.com
فريد معتمد مدير امور آب و فاضلاب لنگه motamed(at)abfahormozgan.com
عبدالكريم ترابي زاده مدير امور آب و فاضلاب جاسك torabi(at)abfahormozgan.com
محمد كارگر مدير امور آب و فاضلاب ابوموسي kargar(at)abfahormozgan.com
عبدالله خطيب زاده مدير امور آب و فاضلاب بستك khatebzadeh(at)abfahormozgan.com
عبدالمجيد فلاحت مدير امورآب و فاضلاب شرق بندرعباس falahat(at)abfahormozgan.com
عيسي سليماني مدير امورآب و فاضلاب حاجي آباد solemani(at)abfahormozgan.com
مصطفي زائر پور مدير امور آب و فاضلاب ميناب zaerpour(at)abfahormozgan.com
جليل گردي تختي مدير امورآب و فاضلاب فين gordi(at)abfahormozgan.com
عبدالعلي پلاسي زاده مديرامورآب و فاضلاب غرب بندرعباس palasizadeh(at)abfahormozgan.com
قنبر داوري مدير امور آب و فاضلاب رودان davari(at)abfahormozgan.com
محمد گلپرور مدیر امورآب و فاضلاب پارسیان golparvar(at)abfahormozgan.com
     
  • تعداد بازدید کل:6,449,623
  • بازدید ها:
    • امروز:2,701
    • این هفته:56,248
    • این ماه:237,798
    • سال:3,148,015