شعار سال

گواهينامه ملي برنامه ايمني آب شرب شهر بندرعباس

برنامه ايمني آب WSP

مهمترين اقدام به منظور تضمين كيفيت آب شرب از حوزه آبريز تا نقطه مصرف بر مبناي مديريت ريسك مي باشدكه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان موفق به كسب گواهينامه ملي برنامه ايمني آب شرب شهر بندرعباس شده است ./

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    6.1.8.0
    V6.1.8.0