عنوان: اجراي خط انتقال و احداث مخزن300متر مکعبي روستاي کشکواز توابع بخش تخت
عنوان: اجرای تاسیسات نمک‌زدایی تأمین آب شرب با ظرفیت 9500 مترمکعب در شبانه‌روز و دفع پساب در قالب قراردادی BOO آب شیرین کن بندرلنگه واقع در استان هرمزگان -مناقصه گر می بایست دارای حداقل رتبه 5صلاحیت بهره‌بر
عنوان: احداث اتاقك پمپاژ سرچاهي چاه هاي تلنگ و اصلاح 10باب حوضچه خط راونگ
عنوان: احداث مخزن 200 مترمكعبي روستاي آرنگو بالا از توابع شهرستان ميناب
عنوان: اصلاح و توسعه شبكه توزيع آب روستاي كنخ سال 1403
عنوان: بهره برداري و نگهداري كليه تاسيسات و تجهيزات آب تحت پوشش شهرستان هاي بندر خمير , بندرلنگه , بستك و پارسيان سال1403
عنوان: تأمين منابع مالي، احداث، تملك، و بهره برداري پروژه تأمين آب شرب با ظرفيت95٠٠متر مكعب در شبانهروز و دفع پساب در قالب قرارداديBOO مجتمعبندرلنگه واقع درشهرستان بندرلنگه
عنوان: تهيه ، بارگيري ، حمل و بار اندازي قطعات پلي اتيلن شامل كمربند ، رابط، كلمپ و تحويل درب انبار كارفرما در بندرعباس مورد استفاده در شبكه توزيع روستاهاي شهرستان بندرعباس
عنوان: تهيه، بارگيري، حمل و باراندازي ٢٧ كيلومتر لوله پلي اتيلن مورد نياز با فشار كاري ١٦،١٠ و ٢٠ بار و تحويل در محل سايت مخزن علي آباد جهت عمليات اجرايي خط انتقال از مخزن خط الراس شماره ١ تا مخزن كوه حيدر
عنوان: تهيه،بارگيري،حمل و باراندازي الكتروموتورها و پمپ‌هاي شناور سطح استان هرمزگان و تحويل درب انبار مركزي ستاد


صفحه1از6123456.بعدي.برو
  

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0