آدرس
ستاد شركت :
استان هرمزگان - بندرعباس – بلوار ناصر جنب بيمارستان شريعتی-كد پستي 64575-79149
ساختمان شماره 2 شرکت :
استان هرمزگان-بندرعباس - بلوار امام حسین جنب اداره استاندارد -شرکت آب و فاضلاب
مركز انجام خدمات منطقه يک :
بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک
مركز انجام خدمات منطقه دو :
بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو
مركز انجام خدمات منطقه سه :
بندرعباس ، خيابان طلوع ، طلوع 8 ، روبروي استخر ياس ، امور آب و فاضلاب منطقه سه
تلفن
ستاد شركت : 87-33350582-076
ساختمان شماره 2 شرکت : 33342673-076
مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076
مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076
مركز انجام خدمات منطقه سه : 52-33628351-076
فكس ستاد : 33338014-076
ساعت كاري :
ساعات کاری شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان از ساعت 6:00 تا 13 شنبه تا چهارشنبه مي باشد .
 
آدرس جايگاه اينترنتي : www.abfahormozgan.com
 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0