سامانه ۱۵۲۲

نحوه پرداخت قبوض آب از طريق سامانه پرداخت تلفني 1522:
  1. تماس با سامانه 1522 از طريق تلفن ثابت شهري (درحالت Tone) و يا موبايل در سطح استان هرمزگان .
  2. پس از درخواست سيستم ، شماره اشتراك هشت رقمي مندرج در قبض آب بهاء را وارد كرده و در پايان كليد * را فشار دهيد .
  3. سيستم شماره اشتراك را به منظور اطمينان از صحت آن براي شما اعلام مي كند در صورت صحيح بودن شماره اشتراك كليد 1 و جهت خروج كليد 3 و جهت صحيح نبودن اشتراك كليد 2 را فشار دهيد .
  4. پس از تاييد شماره اشتراك توسط شما ، سيستم مبلغ آخرين قبض را براي شما قرائت مي نمايد . در صورت تمايل به پرداخت قبض كليد 1 را فشار دهيد .
  5. جهت پرداخت ، شماره 16 رقمي روي كارت عابربانك  خود را كه عضو شتاب مي باشد وارد و در پايان كليد * را فشار دهيد ، پس از آن رمز دوم خود را وارد و در انتها كليد * را فشار دهيد
  6. پس از آن عمليات پرداخت قبض آب  شما به اتمام رسيده و سيستم كد رهگيري را براي شما قرائت مي نمايد در صورت تمايل مي توانيد كد رهگيري  را يادداشت نمائيد .


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0