بيانيه سطح توافق خدمات پورتال

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان را به اطلاع میرساند:

1- تارنمای شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق سایت مجهز می باشد. 

2- برای ارتباط با مسئولين گزينه  ارتباط با مسئولين ، را انتخاب نمایید .

 3- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

4- تارنمای شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، از طريق منوي زمانهاي خروج از دسترس تارنما به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

5- اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم‌های الکترونیکی،  بصورت محرمانه محفوظ مي ماند.

بيانيه سطح توافق خدمات پورتال شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به تفكيك 22 خدمت به شرح ذيل مي باشد :

1-پاسخ به استعلام مالكيت انشعاب آب 

2-واگذاري انشعابات آب و فاضلاب

3-نصب سيفون اضافي فاضلاب

4-مشاهده صورتحساب و پرداختي هاي مشتركين آب و فاضلاب 

5-قطع موقت و وصل انشعاب

6-فروش آب تانكري

7-صدور صورتحساب ميان دوره

8-درخواست بررسي صورتحساب مشتركين آب و فاضلاب

9-جمع آوري يا ادغام انشعاب آب

10-جابجايي محل انشعاب

11-تفكيك كنتور آب

12-تغيير مشخصات مشتركين آب و فاضلاب

13-تغيير كاربري انشعاب آب

14-تغيير قطر انشعاب آب

15-تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب آب

16-تغيير تعداد واحد مسكوني مشتركين آب و فاضلاب

17-تعويض كنتور آب

18-تسويه حساب بدهي مشتركين آب و فاضلاب

19-اعلام كاركرد كنتور آب

20-آزمايش  كنتور آب

21-تغيير مكان كنتور آب 

22-پاسخگويي به شكايات و رسيدگي به پيشنهادات حوزه آب و فاضلاب


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0