آدرس
ستاد شركت :
استان هرمزگان - بندرعباس – بلوار ناصر جنب بيمارستان شريعتی-كد پستي 64575-79149
مركز انجام خدمات منطقه يک :
بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک
مركز انجام خدمات منطقه دو :
بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو
مركز انجام خدمات منطقه سه :
بندرعباس ، خيابان طلوع ، طلوع 8 ، روبروي استخر ياس ، امور آب و فاضلاب منطقه سه
تلفن
ستاد شركت : 87-33350582-076
مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076
مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076
مركز انجام خدمات منطقه سه : 52-33628351-076
فكس ستاد : 33338014-076
ساعت كاري :
ساعات کاری شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان از ساعت 7:00 تا 14:15 شنبه تا چهارشنبه مي باشد .
 
آدرس جايگاه اينترنتي : www.abfahormozgan.com
پست الکترونیکی
info [at] abfahormozgan [dot] com6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0