آدرس
ستاد شركت :
استان هرمزگان - بندرعباس – بلوار ناصر جنب بيمارستان شريعتی-كد پستي 64575-79149
مركز انجام خدمات منطقه يک :
بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک
مركز انجام خدمات منطقه دو :
بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو
تلفن
ستاد شركت : 87-33350582-076
مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076
مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076
فكس ستاد : 33338014-076
ساعت كاري :
ساعات کاری ستادی آب وفاضلاب استان هرمزگان از ساعت 7:00 تا 13:30 شنبه تا چهارشنبه و نواحي زير مجموعه از ساعت 7:00الي 13:30 شنبه تا چهارشنبه مي باشد
نمابر
منطقه دو : 33661546-076
076-33338014
آدرس جايگاه اينترنتي : www.abfahormozgan.com
پست الکترونیکی
info [at] abfahormozgan [dot] com


گروه دورانV6.0.6.0