بيانيه سطح توافق خدمات پورتال

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان را به اطلاع میرساند:

1- تارنمای شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق سایت مجهز می باشد. 

2- برای ارتباط با مسئولين گزينه  ارتباط با مسئولين ، را انتخاب نمایید .

 3- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

4- تارنمای شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، از طريق منوي زمانهاي خروج از دسترس تارنما به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

5- اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم‌های الکترونیکی،  بصورت محرمانه محفوظ مي ماند.

بيانيه سطح توافق خدمات پورتال شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به تفكيك 22 خدمت به شرح ذيل مي باشد :

پاسخ به استعلام مالكيت انشعاب آب 

واگذاري انشعابات آب و فاضلاب

نصب سيفون اضافي فاضلاب

مشاهده صورتحساب و پرداختي هاي مشتركين آب و فاضلاب 

قطع موقت و وصل انشعاب

فروش آب تانكري

صدور صورتحساب ميان دوره

درخواست بررسي صورتحساب مشتركين آب و فاضلاب

جمع آوري يا ادغام انشعاب آب

جابجايي محل انشعاب

تفكيك كنتور آب

تغيير مشخصات مشتركين آب و فاضلاب

تغيير كاربري انشعاب آب

تغيير قطر انشعاب آب

تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب آب

تغيير تعداد واحد مسكوني مشتركين آب و فاضلاب

تعويض كنتور آب

تسويه حساب بدهي مشتركين آب و فاضلاب

اعلام كاركرد كنتور آب

آزمايش  كنتور آب

تغيير مكان كنتور آب 

پاسخگويي به شكايات و رسيدگي به پيشنهادات حوزه آب و فاضلاب


گروه دورانV6.0.6.0