دوران

لطفا صبر کنید ...

سعيد صادقي

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه گذاري

 • تحصيلات : كارشناسي ارشد

سعيد صادقي

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه گذاري

 • تلفن : 0763292
 • پست الکترونیکی : sadeghi@abfahormozgan.com

 • سوابق تحصيلي

  مدرک تحصیلی

  رشته

  نام دانشگاه

  سال اخذ

  معدل

  كارشناسي مهندسي برق- قدرت دانشگاه شيراز 1380  
  كارشناسي ارشد مديريت MBA – استراتژيك     پيام نور بين الملل قشم 1398  
 • سوابق شغلی
 • عضويت در كميته ها و كارگروه
 • سوابق تجربي و دوره آموزشي
 • فعاليتهاي علمي و پژوهشي (ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
 • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
 • شرح وظایف
 • حوزه های تحت سرپرستی6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0