آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۳:۰۸:۱۹

طراحی و اجرای خط انتقال فولادی به قطر 600 میلیمتر از میدان ورودی شهر بندرعباس تا ایستگاه پمپاژچهچکور به روش EPC

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ - ۱۱:۳۰:۳۳
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
ساعت بازگشایی : ۱۱:۲۷
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
نوع مناقصه : دو مرحله ای
نام روزنامه : صبح اقتصاد-سياست روز
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
بهای خرید اسناد : 2,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
نام بانک و شماره حساب : بانك ملي - 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2,800,000,000 ریال

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : طراحی و اجرای خط انتقال فولادی به قطر 600 میلیمتر از میدان ورودی شهر بندرعباس تا ایستگاه پمپاژچهچکور به روش EPC

مبلغ برآورد اوليه : 000/567/056/71 ريال ( هفتاد و یک میلیارد و پنجاه و شش میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار ریال  ) .

( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  000/000/800/2 ريال (  دو ميليارد و هشتصد ميليون ريال )

رتبه و رشته مورد نظر : حداقل 3 طرح و ساخت در رشته آب ( تاسیسات آب و فاضلاب ) یا گروه مشارکت متشکل از : پیمانکار دارای حداقل رتبه 3 در رشته آب به همراه مشاور همکار با رتبه 3 تاسیسات آب و فاضلاب ( پیمانکار شرکت کننده باید ظرفیت آماده به کار برای انجام این پروژه را داشته باشد .

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/00 0/2 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه .

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ازساعت 12 تاريخ  10/8/96 ساعت 15 تاريخ 17/8/96

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 13 مورخ 4/9/96

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ8/9/96

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (70) بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و آدرس ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي به شرح ذيل مي باشد :

 بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )  

تلفن 87-86-33350582

سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني‎:‎     WWW.Abfa Hormozgan.C اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,203,722
  • بازدید ها:
    • امروز:199
    • این هفته:13,955
    • این ماه:59,849
    • سال:910,312