آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۶:۳۸

تعرفه دفاتر

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۵:۴۹:۴۵
شرح فرآیند نرخ مصوب كشوری(ریال)
صدور قبض تسویه حساب 20,000
صدور قبض المثنی ردیف 5,000
كارتكس مشترك(10000ریال تا دو صفحه/هر صفحه اضافی 5000 ریال) 10,000 ريال تا دو صفحه / هر صفحه اضافی 5,000 ريال
تغیرنام انشعاب 32,000
اصلاحیه آدرس 5,000
تغیر كاربری انشعاب 10,000
تغیر كاربری ساخت و ساز به كاربری دائم 14,000
درخواست انشعاب آب 51,000
درخواست انشعاب فاضلاب 47,000
درخواست موقت انشعاب آب و فاضلاب 51,000
آزمایش كنتور 19,000
درخواست رسیدگی به صورتحساب آب بهاء 5,000
درخواست نصب سیفون فاضلاب 17,000
جمع آوری انشعاب آب و فاضلاب 34,000
قطع موقت انشعاب آب و فاضلاب 28,000
حواله فروش آب با تانكر 5,000
ادغام انشعاب های واحدهای آپارتمانی 53,000
وصل مجدد انشعاب 28,000
تعویض كنتور 23,000
رفع گرفتگی منهول فاضلاب 11,000
جابه جای كنتور و سیفون فاضلاب 17,000
  • تعداد بازدید کل:338,432
  • بازدید ها:
    • امروز:2,451
    • این هفته:12,616
    • این ماه:52,386
    • سال:338,473