آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۰۷:۳۵:۱۷

چارت سازمانی دفتر تحقیقات و بهبود بهره وری

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۵:۴۱:۰۷
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
کلثوم چشم براه مدیر دفترتحقیقات و بهبود بهره وری 07633350582 336 310 cheshmberah@abfahormozgan
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
ندا عسکری رئیس گروه بهبود بهره وری 07633350582 217 311 askari@abfahormozgan
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
مرضیه بصیرت کارشناس ارزیابی عملکرد 07633350582 218   basirat@abfahormozgan.com
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
ناهید دریکوند کارشناس بهبود بهره وری 07633338001 217   drekvand@abfahormozgan
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی VOIP پست الکترونیکی
سمیه انگبینی رئیس گروه تحقیقات 07633350582 256 312 angebini@abfahormozgan.com
  • تعداد بازدید کل:752,121
  • بازدید ها:
    • امروز:31
    • این هفته:14,688
    • این ماه:96,934
    • سال:748,839