آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - ۰۹:۲۰:۴۲

تعویض کنتور

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۱۱:۳۵:۴۷

نوع خدمت

اطلاع رساني


شرح خدمت

جایگزین نمودن کنتور جدید بجای کنتور خراب یا فرسوده ملک ( با رعایت بند 39-4 آیین نامه عملیاتی)
 

 


مدت زمان انجام کار

48 تا 72 ساعت

مدارك مورد نياز

1-درخواست مشترك

 2-تسويه كليه بدهي هاي اشتراك                   

  3-تكميل فرم تعويض كنتور


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

تعویض کنتور ، شركت آب و فاضلاب هرمزگان


نوع خدمت

تراكنشي


شرح خدمت

جایگزین نمودن کنتور جدید بجای کنتور خراب یا فرسوده ملک ( با رعایت بند 39-4 آیین نامه عملیاتی)
 


مدت زمان انجام کار

2 تا 5 روز

مدارك مورد نياز

1- ارایه شماره اشتراک

2- پرداخت قبض آب بها به تاریخ روز و تسویه کلیه بدهی های حق انشعاب آب و فاضلاب ملک.

 


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076

 


فلوچارت فرآيند

تعويض كنتور


  • تعداد بازدید کل:976,015
  • بازدید ها:
    • امروز:3,568
    • این هفته:19,107
    • این ماه:82,520
    • سال:861,009