آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۰۹:۳۶:۳۲

جمع آوري يا ادغام انشعاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۲:۵۳:۰۷

شرح خدمت

جمع آوري انشعابات اضافي ملك در صورت ادغام دو يا چند ملك داراي انشعاب (با رعايت بند 41-4 آئين نامه عملياتي )


مدت زمان انجام کار

48 تا 72 ساعت

مدارك مورد نياز

1- درخواست مشترك

2-پرداخت هزينه هاي احتمالي


فلوچارت فرآيند

جمع آوري يا ادغام انشعاب


  • تعداد بازدید کل:511,098
  • بازدید ها:
    • امروز:386
    • این هفته:22,457
    • این ماه:83,900
    • سال:510,998