آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - ۰۹:۲۰:۴۲

تفكيك كنتور( انشعاب واحدهاي آپارتماني)

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ - ۰۹:۰۶:۰۷

نوع خدمت

اطلاع رساني


شرح خدمت

نصب کنتورهای فرعی به درخواست مشترک در صورت دارا بودن شرایط فنی

 


مدت زمان انجام کار

7 تا 10 روز

مدارك مورد نياز

1-شماره اشتراك

2- تسويه كليه بدهي هاي آب بهاء


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-

ستاد شركت : بلوار شهيد ناصر ، جنب بيمارستان شريعتي

شخص پاسخگو : الهه طهمورثي ، شماره تماس VOIP:502 ، 07633350582


فلوچارت فرآيند

تفكيك كنتور


نوع خدمت

تعاملي ، تراكنشي


شرح خدمت

نصب کنتورهای فرعی به درخواست مشترک در صورت دارا بودن شرایط فنی


مدت زمان انجام کار

7 تا 10 روز

مدارك مورد نياز

ارایه شماره اشتراک - تسویه حساب کلیه بدهی های اشتراک


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076


فلوچارت فرآيند

تفكيك كنتور( انشعاب واحدهاي آپارتماني)


  • تعداد بازدید کل:976,000
  • بازدید ها:
    • امروز:3,553
    • این هفته:19,092
    • این ماه:82,505
    • سال:860,994