آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۰۷:۳۵:۱۷

تغيير قطر انشعاب

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - ۱۴:۱۷:۲۰

نوع خدمت

تعاملي ، تراكنشي


شرح خدمت

افزایش یا کاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترک (با رعایت بند21-4  آیین نامه عملیاتی)


مدت زمان انجام کار

7 تا 10 روز

مدارك مورد نياز

1- شماره اشتراک

1- تسویه حساب کلیه بدهی های مشترک


آدرس و تلفن

آدرس و شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

مركز انجام خدمات منطقه يک :

بندرعباس ، بلوار دانشمند ، امور آب و فاضلاب منطقه يک

مركز انجام خدمات منطقه دو :

بندرعباس ، چهارراه رسالت ، روبروي فروشگاه رفاه ، امور آب و فاضلاب منطقه دو

مركز انجام خدمات منطقه یک : 33561416-076

مركز انجام خدمات منطقه دو : 33661546-076

 


فلوچارت فرآيند

تغيير قطر انشعاب


شرح خدمت

افزایش یا کاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترک (با رعایت بند21-4  آیین نامه عملیاتی)


مدت زمان انجام کار

7 تا 10 روز

مدارك مورد نياز

1- شماره اشتراک

1- تسویه حساب کلیه بدهی های مشترک


فلوچارت فرآيند

تغيير قطر انشعاب


  • تعداد بازدید کل:752,137
  • بازدید ها:
    • امروز:47
    • این هفته:14,704
    • این ماه:96,950
    • سال:748,855