آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۰۹:۳۶:۳۲

تغيير تعداد واحد مسكوني

آخرین بروزرسانی توسط زهره نوروزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۲:۱۳:۳۷

شرح خدمت

افزايش يا كاهش تعداد واحد مسكوني براساس مدارك ارائه شده


مدت زمان انجام کار

24 ساعت در صورت ارائه مدارك مثبته و عدم نياز به بازديد 48 تا 72 ساعت در صورت نياز به بازديد توسط ارزياب

مدارك مورد نياز

تسويه حساب آخرين قبض آب بهاء

تكميل نمودن فرم درخواست

پرداخت هزينه هاي مابه التفاوت احتمالي  حق انشعاب و توسعه شبكه در صورت نياز

ارائه اصلاحيه پروانه ساختمان و يا پايان كار


فلوچارت فرآيند

تغيير تعداد واحد مسكوني


  • تعداد بازدید کل:511,101
  • بازدید ها:
    • امروز:389
    • این هفته:22,460
    • این ماه:83,903
    • سال:511,001